»Socialno področje in socialna politika je mnogo več kot le socialna pomoč, ki jo dobijo najšibkejši. Sem spada vse tisto, kar plačujete s socialnimi prispevki, prispevek za pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje. Na področju evropske politike tu vključujemo tudi področja, ki zadevajo mlade – izobraževanje ter usposabljanje. Pred nami imamo leto veščin. Na trgu dela obstaja, posebej med mladimi velik razkorak med tistimi, za kar se mladi izobražujete, ter povpraševanjem na trgu dela. Podjetniki iščejo mlade! Obstajajo raziskave, ki pravijo, da vsaj 6 poklicev, ki obstajajo danes, čez par desetletij ne bo več. Kar bo drugače za vas mlade je to, da boste »priseljeni« izobraževali celo življenje. Imeli boste več poklicev, boste bolj uspešni. Potrebno je razmišljati daleč vnaprej in dati poudarek na vas mlade. Izobraževanje in usposabljanje sta ključni komponenti socialne politike EU, saj prispeva k ustvarjanju socialno vključujoče družbe in zagotavlja enake možnosti za vse državljane.«

 

Tako je evropska poslanka mlade nagovorila na pogovornem omizju v Celju v sklopu Studia Evropa z naslovom »Kako se EU bori za socialno pravičnejšo prihodnost?«, ki ga je organizirala pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani. Na pogovornem omizju so poleg poslanke sodelovali tudi Milan Brglez (S&D), župan Mestne občine Celje Matija Kovač in direktorica Celjskega mladinskega centra Sonja Majcen. Poslanka je poudarila, da je dohodkovna neenakost v Sloveniji med najmanjšimi v EU ter da ima SLovenija kar dobro razvita socialna država, ima pa težave predvsem pri črpanju evropskih sredstev za te namene, ki so na voljo članicam EU v obliki različnih skladov. Pri tem je še posebej poudarjeno slabo črpanje sredstev iz mehanizma za okrevanje in pomoč.

Po okrogli mizi se je skupaj s predstavnikom ter predsednikom Leonom Podlinškom MO SDS Celje odpravila v Inkubator Savinjske regije. Tja je odšla na povabilo direktorice inkubatorja Saše Lavrič. Prostori Inkubatorja Savinjske regije so namenjeni nastajanju in razvijanju inovativnih podjetniških idej mladih startupov in tako izjemno lepo opremljeni, kar podpira tudi evropska poslanka. »Veseli me, da imajo mladi v Savinjski regiji razvijati svojo podjetniško žilico«.

Obiskali so tudi Tehnopark Celje, največji znanstveno zabavni park v Sloveniji. Evropska poslanka Romana Tomc je izpostavila, da je to lahko primer dobre prakse, kako se lahko z vsebinami predstavi specifična področja, ki zajemajo poklice, za katera pravila je manj zanimanja. Na koncu obiska pa je evropska poslanka v mestnem jedru Celja imela srečanje s člani IO MO SDS Celje, kjer so ob kavi odprli pogovor o aktualnih temah, ki jih trenutno obravnava EP, o nujno potrebnih pokojninskih reformi ter o novem predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi.

 

Spletno uredništvo
Vir: Romana Tomc