V mesecu maju je Občinski svet Občine Vodice sprejel srednjeročni Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Vodice, v juniju pa so župan Aco Franc Šuštar in predsedniki občinskih gasilskih društev ter predsednik Gasilske zveze Vodice, Bogomir Novak, uskladili in podpisali pogodbo o opravljanju javne gasilske službe za obdobje od 2019 do 2023.

V pogodbo so vključeni predlogi prostovoljnih gasilskih društev in Gasilske zveze Vodice, ki so imeli podlago v razvojnih programih in sprejetem proračunu Občine Vodice.

Občina Vodice za naslednjih 5 let zagotavlja finančna sredstva v višini najmanj 50.000 EUR letno za dejavnost in najmanj 25.000 EUR za investicije, ki pa se v naslednjih letih zvišujejo na 50.000 EUR letno ter zagotavljajo nabavo najpotrebnejših tehnično materialnih sredstev, ki bodo tudi v prihodnje omogočali nemoteno izvajanje gasilske dejavnosti.

Sredstva bodo gasilci v prvi vrsti namenili za nabavo zaščitnih oblek in za nakup nove sodobne avtocisterne.

Vsem gasilkam in gasilcem se občina zahvaljuje za dosedanje izvedeno delo, želi jim še naprej uspešno in predvsem varno izvajanje nalog, zlasti pa jim želi čim manj intervencij in čim več dobre volje ob njihovih preventivnih akcijah.

V sporočilu za javnost pa so še zapisali, da so ponosni na njih!

O. V.