V ponedeljek, 26. avgusta 2019, sta v prostorih Občine Ivančna Gorica župan Dušan Strnad in direktor podjetja Mapri Proasfalt d.o.o. Marko Božič podpisala pogodbo za asfaltiranje cest v letih 2019 in 2020. Vrednost dvoletne pogodbe znaša slab milijon in pol evra z DDV. 

Predmet pogodbe zajema pripravo in asfaltiranje cest ter postavitev prometne signalizacije. Poleg tega pa še dobavo in vgradnjo asfaltnih mešanic na področju cest in na vseh drugih površinah v občini Ivančna Gorica, izgradnjo odvodnjavanja, sanacijo cest z asfalti, pripravo finega planuma pred asfaltiranjem, trajnostno obnovo voziščnih konstrukcij po postopku hladne in-situ reciklaže ter izvedbo cestnih zapor zaradi investicijsko vzdrževalnih del, vključno z drugimi deli, ki so potrebna za varno delo.
Direktor Božič je ob podpisu pogodbe izrazil zadovoljstvo, da so bili izbrani za izvajalca asfalterskih del. Potrdil je še, da bodo dela po pogodbi opravljena kvalitetno in po pravilih gradbene stroke ob upoštevanju vseh gradbenih predpisov in dogovorjenih rokov.
Več si lahko preberite na spletni strani občine.
Zapisal in fotografiral:
Gašper Stopar