Podaljšanje zapore ceste v Vodicah

V oktobru 2017 so se namreč  pričela izvajati investicijsko vzdrževalna dela na Kamniški cesti, v skupni vrednosti več kot 450.000 EUR, od katerih občinski delež znaša 23.000 EUR.
Dela so se izvajala v dveh fazah, da bi bil dostop čim manj oviran. Kamniška cesta je bila od Kopitarjevega hrama (pri semaforju) v smeri proti Mostam popolnoma zaprta za ves tranzitni promet, in sicer za osebna kot tudi za tovorna vozila.

Popolna zapora ni veljala le za stanovalce ter poslovne subjekte in njihove stranke ob Kamniški cesti, katerim je bil v času del ves čas omogočen dostop do njihovih domov oziroma poslovnih prostorov.

Znotraj popolne zapore je bila za starše otrok in šolske ter vrtčevske delavce prevozna tudi cesta mimo Kmetijske zadruge Vodice do Osnovne šole Vodice in Vrtca Škratek Svit Vodice.
O. V.