Po poteh stare Emone

Stara Emona nam je po dobrih dva tisoč letih pustila kar precej zanimivih točk, kjer si lahko ogledujemo, kakšno je bilo življenje nekoč.

Prav zato so v Mestnem muzeju pripravili zanimiv program Emona, po rimski Ljubljani in ob tem izdali zemljevid dela Ljubljane, kjer je bila nekoč stara Emona. Vodi nas od točke do točke in teh niti ni tako malo.

Tako nas popelje od hiše do vodnjaka, od pozlačenega Emonca do obzidja in od mestnih vrat do krstilnice. Pot do današnji Ljubljani nas odpelje dlje, kot si lahko mislimo. Pripelje nas v čas Emone, prvega rimskega mesta na ozemlju Slovenije. Mesto, ki je živelo od 1. do začetka 6. stoletja, lahko s karto v roki spoznavamo po svoje. Kjerkoli začnemo, tam lahko nadaljujemo.

Krstilnica Zgodnjekrščanskega središča Foto: Matevž Paternoster/MGML

Krožna pot po najdbah iz rimske Emone povezuje 10 točk, vse pa so relativno blizu. Na karti je Emona prikazana na mreži ulic današnje Ljubljane.

Rimsko mesto je bilo veliko 523 krat 435 metrov. Tudi če bi obhodili po obzidju, bi bila pot dolga manj kot dva kilometra.

Vstopnica, ki jo obiskovalci dobijo v Mestnem muzeju Ljubljana, odpira vrata arheoloških parkov Emonska hiša in Zgodnjekrščansko središče. Na poti je na ogled še Rimski zid na Mirju, ki ga je sloviti arhitekt Jože Plečnik na poseben način povezal z 20. stoletjem. V parku Zvezda bomo našli nekdanja mestna vrata in Emonca, eno najlepših antičnih najdb v Ljubljani.

Najprimernejši čas obiska poti je čez vse leto, opozarjajo pa, da so v zimskih mescih ostaline v obeh parkih zaščitene. Priporočeno izhodišče za obhod je Mestni muzej Ljubljana na Gosposki 15 v bližini Križank, kjer je v kleti med drugim na ogled rimska cesta, najdena prav tam.

Dostopnost: muzej in oba parka sta dostopna invalidom in otrokom v vozičkih. Stranišča na so na voljo v muzeju in obeh parkih.

Sistem talnega ogrevanja emonske hiše Foto: Matevž Paternoster/MGML

Še zanimivost, ki je povezana s staro Emono: v bližini je Narodni muzej Slovenije. Kot dodatno ponudbo omenjajo družinski vodnik Emona od E do A. Dodatne informacije na vsaki točki so dosegljive s QR-kodami.

Emona je bila rimska naselbina v središču današnje Ljubljane; samo ime je verjetno keltskega, predrimskega izvora.

Območje Emone je sprva spadalo v rimsko provinco Cisalpsko Galijo, pozneje pa v Italijo. Sicer pa je bila Ljubljanska kotlina naseljena že v prazgodovini.

Prek nje so že v predrimskem obdobju potekale pomembne trgovske poti med Apeninskim polotokom, Baltikom in Balkanom.

Pozlačen bronast kip Emonca iz prve tretjine 2. stoletja Foto: Primož Hieng

Bizantinski cerkveni zgodovinar Sozomen je ustanovitev prvega naselja na območju Emone pripisal Jazonu in Argonavtom, ki so v 13. stoletju pred našim štetjem pripluli po Savi, prezimili ter nato po Ljubljanici in kopnem nadaljevali pot v deželo Italikov. V drugi polovici 1. stoletja pred našim štetjem so ta del slovenskega ozemlja zasedli Rimljani in najverjetneje pod grajskim gričem ustanovili vojaško postojanko.

Javni programi na arheoloških parkih Foto: Matevž Paternoster/MGML

Rimljani so nato do leta 15 našega štetja na prostoru med Ljubljanico in Šišenskim hribom namensko, to je z željo utrjevanja zaledja po ilirskih vstajah, zgradili mesto s pravokotnim tlorisom in mogočnim kamnitim obzidjem ter na treh straneh z dvojnim vodnim jarkom. To je imelo vse značilnosti rimskega kastra. Prvi prebivalci so bili priseljenci iz Italije in Galije ter njihovi sužnji in odsluženi rimski vojaki.

Primož Hieng