Pločnik pri Mali Račni je zdaj narejen!

Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Grosuplje sta zaključili s projektom izgradnje pločnika pri Mali Račni. Projekt je poleg izgradnje pločnika obsegal tudi postavitev nove cestne razsvetljave ter ureditev odvodnjavanja. Za zagotovitev še večje prometne varnosti je projekt vključeval tudi izgradnjo dveh avtobusnih postajališč, označitev prehodov za pešce ter izgradnjo otoka za umirjanje prometa.

Skupna vrednost gradbenih del je znašala 255.932,73 evrov, od tega je 191.949,55 evrov zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo, 63.983,18 evrov pa Občina Grosuplje.

Novo pridobitev bodo simbolično predali v uporabo v ponedeljek, 23. oktobra ob 16.00 uri, v Veliki Račni (Velika Račna 39, Grosuplje).

J. R.