Položnice za ogrevanje

Čeprav se koledarska zima uradno še ni pričela, pa je že pokazala zobe. Sneg, nizke temperature, megla… In s tem posledično potreba po ogrevanju stanovanja. Pri številnih pa se tu še dodatno poveča socialna stiska, saj se poleg vseh ostalih stroškov, ki jih s težavo zmorejo plačevati vsak mesec (marsikakšno položnico tudi z odlogom, na obroke ker pač ni denarja), pridruži še strošek ogrevanja.

Zdravje in neogrevani prostori

Po nekaterih ocenah se kar 40 odstotkov slovenskih gospodinjstev v zimskem času znajde poleg v finančni, tudi v energetski krizi, predvsem najbolj ranljivi del (upokojenci, mlade družine, nezaposleni, samohranilci). In zato so pač primorani živeti v zelo hladnih ali pa sploh v neogrevanih prostorih – ker preprosto nimajo dovolj denarja za ogrevanje. Da je to na kratki, še bolj pa na dolgi rok zelo škodljivo za zdravje posameznikov ter tudi družbe, je znano. Bolezni, nezdrava klima v stanovanjih (plesen, povečana vlaga) – vse to se bo prej ali slej vrnilo kot bumerang.

Obvezni merilniki ogrevanja

Za rešitev te problematike so potrebne sistemske rešitve, spremembe zakonodaje …  Pa se odgovorni (vlada) zavedajo tega problema? Očitno ne. Zatiskajo si oči pred resnico in tovrstne problematike (poleg te, na katero sedaj opozarjam, je še vrsta drugih) zavestno skrivajo pod preprogo. Spomnimo se samo na primer, ko je vlada z zakonom in pravilniki dosegla uvedbo obveznih merilnikov ogrevanja v stanovanjih – koliko nepotrebnih zapletov in stisk je to povzročilo. Pa marsikdaj sploh ne bi bilo potrebno storiti veliko, da bi se zadeva uredila, popravila.

Socialna stiska in slovenska politika

Žal pa je tudi slovenski narod na tem področju očitno še nedozorel. Kar poglejmo politično usmerjenost vlad (koliko je bilo levih in koliko desnih), pa nam bo hitro jasno vsaj dvoje – da leva opcija v naši državi žal še dodatno poglablja socialno stisko (t. i. malih) ljudi, da t.i. slovensko volilno telo na volitvah žal nagrajuje (izvoli) tisto opcijo oz. (u)smer(itev), ki (kot kaže dejansko stanje v državi in pri ljudeh) ne prinaša napredka, izboljšav in ga seveda nikdar ne bo!

Če umre solidarnost med Slovenci, se nam v prihodnosti res slabo piše!

S pravo politično voljo oblasti bi lahko imeli “zemeljski raj” v Sloveniji. Do kdaj še ne bo raja pod Triglavom? Morda kdo izmed bralcev/bralk to že ve? Nestrpno čakam(o) na kolikor toliko resne komentarje …

J.S.


Pod črto

Z vidika države, ki je to obveznost predpisala, gre za enega pomembnejših instrumentov za doseganje ciljev, ki jih je Slovenija prevzela s sprejetjem energetsko-podnebnega svežnja Evropske unije. Do leta 2020 bo morala Slovenija svojo energetsko učinkovitost povečati za kar 20 odstotkov.

Ukrep se nanaša na precejšnjo količino energije, saj vključuje vso energijo, ki se porablja za ogrevanje in pripravo tople vode v teh stavbah, s pričakovanim znižanjem porabe za najmanj 20 odstotkov,« pravi Boris Selan z Ministrstva za gospodarstvo.