S 1. januarjem 2020 je s svojim delovanjem pričela Skupna občinska uprava (SOU) 5G, ki povezuje občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje. Naloge, ki jih opravlja, obsegajo področja: inšpekcijskega nadzorstva, redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanja prostora in civilne zaščite. Njen sedež je v Grosupljem.

Kot je ob pričetku delovanja SOU 5G povedal mag. Dušan Hočevar, direktor občinske uprave Občine Grosuplje, ki so ga župani omenjenih petih občin, dr. Peter Verlič, Dušan Strnad, Ivan Jordan, Janez Cimperman in Igor Ahačevčič, s podpisom namere o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 13. maja lani tudi pooblastili za pripravo vseh potrebnih aktov za ustanovitev tega organa, so občinski sveti vseh petih občin še pred poletjem sprejeli osnutke odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave SOU 5G, jeseni pa so že sledili tudi sprejemi tega odloka v drugem branju.

In 1. januarja 2020 je SOU 5G pričela delovati.

»Naloge, ki jih SOU 5G opravlja, so področja, točke, kjer občine skupaj delujemo učinkoviteje. Združujemo se  predvsem z namenom boljšega servisa občankam in občanom, in pa seveda tudi z namenom čim ugodnejšega financiranja teh nalog,« je še dejal. V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin bodo namreč dosegli maksimalno sofinanciranje iz državnega proračuna, kar pomeni 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupni občinski upravi za opravljanje omenjenih nalog, ki so upravičene do sofinanciranja.

»Naše omrežje 5G je zaštartalo. To je omrežje, ki povezuje 5 občin, in brez kakršnega koli slabega sevanja, edino sevanje, ki je v tem našem omrežju, je ta pozitivna energija, ki nas je vseh 5 občin najprej pripeljala do podpisa pisma o nameri, od takrat naprej pa so stekli vsi postopki, ki so nas pripeljali do 1. 1. 2020. In rezultat je danes takšen, da začenjamo novo pot 5G,« je z optimizmom ob pričetku delovanja SOU 5G dejal župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič.

Optimističen je tudi župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, ki je pozdravil novo zakonodajo, da je država namenila občinam neke spodbude za povezovanje in sodelovanje na tistih področjih, kjer tudi občine same ocenjujejo, da je povezovanje smiselno. »Da je večja učinkovitost pri opravljanju nalog oz. da se tako nekatere naloge opravljajo bolj ekonomično, bolj gospodarno, predvsem pa da se opravljajo tudi tiste naloge, ki smo jih morda občine do sedaj nekoliko potiskale na stran,« je ob tem dodal.

Prav tako je ob pričetku delovanja nove skupne občinske uprave optimističen ižanski podžupan Anton Modic. »Pričakujemo neko dodano vrednost za našo občino, da bomo s tem pridobili dober ali pa boljši servis za naše občane,« je dejal.

Pridružil pa se jim je tudi dobrepoljski župan Igor Ahačevčič, ki je poudaril, da s sedežno občino že ves čas dobro sodelujejo tudi na drugih področjih. Še zlasti v zadnjem času pa se tudi še izraziteje izkazuje, da smo občine združene in skupaj močnejše. »Da na ta način lahko tudi več dosežemo in dlje pridemo,« je dejal.

Jana R.