Občina Grosuplje je s projektom Osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici uspešno kandidirala na 1. javni poziv lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS SMP) za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih  naseljih na območju LAS SMP za leto 2016 – 2018.

Upravni odbor LAS SMP je namreč na svoji 9. redni seji, 29. 3. 2017, odločal o izboru operacij, prijavljenih na prvi rok, 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada ESRR. Med potrjenimi operacijami je bil tudi projekt Občine Grosuplje, in sicer njihov projekt Osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici, ki ga je Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo nedavno potrdilo tudi z  odločbo.

Pot ob Grosupeljščici je trenutno urejena kot sprehajalna pot, ki jo že sedaj uporablja veliko število ljudi, stanovalci pa jo uporabljajo tudi kot povezavo do centra mesta. Vendar pa je pot slabo oziroma skoraj nič osvetljena, kar v večernih urah na nekaterih mestih predstavlja celo nevarno točko, tudi zaradi neposredne bližine potoka.

Osvetljena pot ob Grosupeljščici bo tako bližnjim stanovalcem zagotovila večjo varnost ob njihovih domovih, otrokom in mladostnikom večjo varnost ob igri oziroma ob posedanju na klopeh ob poti, starostnikom pa bolj gotov korak ob sprehodih v mraku oziroma ob večerih. Urejeno pot bodo lažje uporabljali tudi gibalno ovirani starostniki iz bližnjega doma starejših, kolesarji pa bodo bolje vidni za ostale uporabnike, hkrati pa bodo tudi sami prej opazili sprehajalce, rekreativce, otroke in ostale uporabnike poti.

Projekt ureditve pešpoti ob Grosupeljščici tako združuje naslednje skupne točke: povezovanje, šport, rekreacija, oddih, transport in varnost.

K temu pa bi dodali še, da je eden izmed ciljev projekta tudi ugoden vpliv na samo okolje, saj bo ob poti nameščenih 51 nizkih svetilk, ki bodo varčne, torej z LED svetilnimi telesi. Priklop bo izveden preko obstoječih prižigališč, sistem pa bo omogočal izklop luči v nočnih urah, kar bo še dodatno vplivalo na varčno rabo električne energije.

Predvidena celotna vrednost projekta je 55.379,46 evrov, medtem ko predvidena vrednost sofinanciranja projekta iz ESRR znaša 36.314,40 evrov.

R. J.