Občina Grosuplje s svojimi projekti in sloganom Grosuplje Goes Green zre v zeleno prihodnost.

Veliko svoje pozornosti tako usmerjajo tudi v spodbujanje trajnostne mobilnosti, da bo uporaba javnega prevoza za njihove občanke in občane kar najbolj prijazna. Prav zdaj ob glavni avtobusni in železniški postaji v Grosupljem gradijo parkirno hišo P+R Grosuplje, ki bo namenjena tistim, ki jih bo pot vodila v Ljubljano, in se tja ponavadi odpravijo z avtom, sedaj pa se bodo raje odločili za bolj trajnostno, okolju prijazno pot, in bodo tako svoj avtomobil parkirali v parkirni hiši v Grosupljem, pot proti prestolnici pa nadaljevali z avtobusom ali vlakom.

Z gradnjo pločnikov spodbujajo hojo in z urejanjem kolesarskih stez kolesarjenje.

Za korak k še bolj prijazni uporabi javnega prevoza njegovim uporabnikom pa bo zagotovo poskrbel tudi novi interaktivni prikazovalnik, ki stoji na glavni avtobusni oz. poleg železniške postaje v Grosupljem. Ta je bil sicer postavljen v okviru mednarodnega evropskega projekta »SUBNODES«, v katerem kot projektni partner sodeluje Prometni inštitut Ljubljana, ki pa je v okviru pilotne aktivnosti projekta postavil dva interaktivna pametna prikazovalnika, drugi je svoje mesto našel na Škofljici.

Prikazovalnika imata za seboj testno obdobje, v sredo, 11 marca 2020, pa sta bila vsem bodočim uporabnikom tudi uradno predana v uporabo. Ob tem veselem dogodku so nekaj besed povedali župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar in župan Občine Škofljica Ivan Jordan, prav tako so se jim na dogodku pridružili direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije mag. Lilijana Madjar, direktorica SŽ-Potniškega prometa mag. Darja Kocjan, direktor Ljubljanskega potniškega prometa Peter Horvat ter mag. Blaž Jemenšek in mag. Aleksandar Dobrijević iz Prometnega inštituta Ljubljana.

Župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič je z zadovoljstvom povedal, da v občini Grosuplje skupaj z Ljubljanskim potniškim prometom in Slovenskimi železnicami pletejo uspešno zgodbo uporabe javnega potniškega prometa, tudi integracije javnega potniškega prometa.

O prikazovalniku pa je dejal: »Bistvo je to, da si lahko potnik pogleda tako vozni red vlaka kot avtobusa. In da se, v primeru, da mu avtobus ravno odpelje, in vidi, da ga že čez 10 minut čaka pa vlak, morda odloči za uporabo vlaka. Ali obratno.« Skratka, da bo uporaba javnega potniškega prometa za njegove uporabnike še bolj prijazna. »Vsi vozni redi so v živo, potnik pa lahko dobi tudi še kakšne druge informacije, kot so lokalne novice, dogodki,« je še pojasnil župan in povedal, da bodo prikazovalnik s potnikom koristnimi informacijami v prihodnje še dopolnjevali.

Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar pa je dejal, da gre morda za majhen projekt, a za občino so vsi, tako majhni kot veliki projekti, pomembni. Ljudje, ki v občini Grosuplje uporabljajo javni prevoz, imajo tako na enem mestu zbrano vse, kar v tistem trenutku, ko grejo na pot, potrebujejo.

Župan občine Škofljica Ivan Jordan je ob tej priložnosti pozval, naj avtobuse in vlake čim več uporabljamo.

Direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar nam je zaupala, da ji posebej veliko pomeni to, da trajnostna mobilnost tako raste. Občinama Grosuplje in Škofljica je za to tudi iskreno čestitala.

Direktorica SŽ-Potniškega prometa mag. Darja Kocjan verjame, da je prikazovalnik ali druge podobne rešitve nekaj, kar bomo v bodoče imeli na vseh stičnih točkah multimodalnosti, ki jih bodo še dopolnjevali z drugimi oblikami mobilnosti, kot je najemanje koles in podobno. »To je bodočnost,« je dejala.

Ob tej priložnosti pa nam je zaupala tudi prav posebno novico. Vemo, da v Sloveniji pričakujemo nove vlake, in prvi nov vlak bo v Slovenijo pripeljal prav ta dan. Sprva bodo potrebna še testiranja, potem pa bo vozil tudi po dolenjski progi. Potniki lahko pričakujejo večje udobje, vožnja z vlakom bo tudi bolj prijazna, tudi kar zadeva wifi, uporabo koles in podobno.

Direktor Ljubljanskega potniškega prometa Peter Horvat pa je dejal, da sta prav občini Grosuplje in Škofljica tisti, ki sta na področju uporabe javnega potniškega prometa naredili ogromen premik. Postregel nam je s podatkom, da so od leta 2011 in do sedaj povečali število uporabnikov na medkrajevnih linijah, in to predvsem zaradi podaljšanja linije 3G in 3B, za 280%, v sami regiji pa so iz 1,6 milijona potovanj takrat prišli na 3,8 milijonov potovanj v lanskem letu. »Gotovo je to korak v pravo smer,« je dejal in k temu dodal, da se moramo vsi skupaj truditi, da bo manj avtomobilov, sami pa se bodo še posebej trudili, da bo uporaba javnega potniškega prometa kvalitetna izbira in predvsem cenejša, ter seveda tudi okolju prijazna.

Glavni izziv projekta SUBNODES je sicer pritegniti čim več ljudi k uporabi javnega prevoza, še posebej na področju povezovanja glavnih TEN-T koridorjev, kot je Ljubljana, z lokalnimi občinskimi središči, kot sta Grosuplje in Škofljica. Eden izmed pomembnih dejavnikov kakovosti potniških prevoznih storitev je tudi ustrezna informiranost potnikov ob pravem času na pravem mestu. V okviru projekta sta bila zato pilotno uvedena pametna interaktivna prikazovalnika integriranega javnega prevoza, ki v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in Ljubljanskim potniškim prometom med drugim vključujeta tudi napovedi prihodov avtobusov in vlakov v živo, česar v Sloveniji do sedaj na enem mestu še ni bilo na voljo.

Glavni koordinator projekta SUBNODES je Ministrstvo za promet in infrastrukturo nemške zvezne dežele Thüringen. Poleg Prometnega instituta in drugega slovenskega partnerja ZRC Bistra Ptuj na projektu sodelujejo še partnerji iz Nemčije, Italije, Poljske, Češke in Slovaške.

J. R.