V parku pod Močilnikom v Dobu pri Domžale so pred dobrim letom dni odprli fitnes park, katerega zelo radi obiskujejo starejši in tudi mlajši krajani Doba, ki so povezani z naravo in raje kot med štirimi stenami, popoldanski ter večerni čas prebijejo na prostem.

Sedaj se je učni čebelnjak, ki se nahaja v parku, pridružil eni izmed učnih točk na domžalski čebelarski poti, ki je dolga skoraj pet kilometrov. Čebelarska učna pot je nastala na pobudo Čebelarskega društva Krtina – Dob in Čebelarskega društva Domžale, projekt je podprla Občina Domžale, saj želijo z njo izobraziti občane o pomenu čebelarstva. Dogodek je potekal v sklopu aktivnosti ob svetovnem dnevu čebele, ki ga letos prvič obeležujemo v nedeljo, 20. maja.

Domžalska čebelarska učna pot je dolga skoraj pet kilometrov in poteka ob Kamniški Bistrici, delno pa ob Rači. Na njej se nahaja šest informativnih točk, ki so lahko tudi vstopne točke: Učni čebelnjak v parku pod Močilnikom, ob reki Rači, pri plezalni steni Knezove skale, pri brvi pod Šumberkom, pri piknik prostoru Pri vagonu ali pri apiterapevtskem čebelnjaku pri Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik, ki je trenutno še v fazi izgradnje. Obiskovalci bodo na učni poti lahko odkrivali čebelarjenje in njegovo zgodovino, življenje čebel in njihov pomen za zdravje človeka in ohranjanje biotske pestrosti, opazovali naravni habitat več živalskih in rastlinskih vrst ali pa celo opazovali čebelarje pri njihovem delu.

Domžalsko čebelarsko pot so slavnostno odprli v petek, 18. maja 2018, pred učnim čebelnjakom v parku pod Močilnikom. Odprtja so se udeležili številni obiskovalci, ki so z zanimanjem prisostvovali pri novi pridobitvi. Med njimi so se odprtja udeležili župan Toni Dragar, podžupanja mag. Renata Kosec, predsednik Čebelarskega društva Krtina – Dob Marjan Koderman, predsednik Čebelarskega društva Domžale Andrej Jus, predstavnik Čebelarske zveze Slovenije Rok Janez Šteblaj, predstavnik Čebelarskega društva Krtina- Dob Peregrin Stegnar, predsednica Krajevne skupnosti Dob Marija Ravnikar, vodja TIC Domžale Mira Bečan ter ostali gostje.

Avtor videa: Bogdan Osolin

Ob čebelarski himni so na prireditveni prostor prišli praporščaki čebelarskih društev s prapori, vse skupaj pa je pozdravila povezovalka prireditve Andreja Čokl, ki je dejala, da so čebele iz leta v leto bolj ogrožene, zato so slovenski čebelarji podali pobudo, da bi vsako leto obeležili svetovni dan čebele. Organizacija združenih narodov (OZN) je konec lanskega leta uradno potrdila ta praznik, ki ga bomo v nedeljo (danes), 20. maja 2018, prvič obeležili po vsem svetu. V govoru so si bili slavnostni govorniki enotni, da je za izvedbo takšnih projektov pomembno sodelovanje med organizacijami ter seveda podpora lokalne skupnosti. Občina Domžale je prepoznala pomen čebelarske učne poti in podprla uresničitev te zamisli.

V kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Dob, z glasbenima točkama sta prireditev popestrila pevka Polona Mežnar in kitarist Luka Gnidovec. Čebelarsko učno pot so odprli s simboličnim prerezom traku, za kar so poskrbeli župan Toni Dragar, predsednik Čebelarskega društva Krtina Dob Marjan Koderman in  predsednik Čebelarskega društva Domžale Andrej Jus. Vodji TIC Miri Bečan so se za pomoč pri izvedbi učne poti zahvalili z zahvalno listino, za pravi čebelarski zaključek sta poskrbela harmonikaša Maks Jeran in Martin Otrin, ki sta zaigrala Slakovega Čebelarja. Sledila je pogostitev, ki so jo pripravili s pomočjo Turističnega društva Rača.

Naj medi!

Avtor prispevka: Miro Pivar

Vir: http://domzalec.si/