Osnutek Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v občini Borovnica je še v javni obravnavi

Občinski svet Občine Borovnica je na 29. redni seji dne 5.7.2018 sprejel osnutek Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v občini Borovnica in sprejel sklep, da ga posreduje v  30- dnevno javno obravnavo. 

JAVNA OBRAVNAVA BO “odprta” DO 20.8.2018. Pisne predloge in pripombe lahko pošljete na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, ali na [email protected], do vključno 20.8.2018 do 12. ure. Besedilo odloka je objavljeno na http://www.borovnica.si/obcinski-akti/.

Pripisano

“Postajališča določi skupina za organiziranje šolskih prevozov tako, da lokacije zagotavljajo ustrezno prometno varnost in da razdalja do postajališča praviloma ne presega enega kilometra. Postajališča morajo zagotavljati varen vstop in izstop otrok in varno obračanje vozila,”  piše v 6. členu osnutka Pravilnika.

V uredništvu portala se sprašujemo, ali bodo vsa postajališča v resnici zagotavljala ustrezno prometno varnost.

O. B.