Število prebivalcev v občini Lukovica konstantno narašča zaradi bližine avtoceste in s tem hitrejšega dostopa do Ljubljane ali Celja in obratno se ocenjuje, da bo povečanje prebivalstva zaznati tudi v prihodnje.

Ne gre le za povečanje šole

Zato se bo treba med drugim prilagoditi tudi s povečanjem kapacitet v osnovni šoli, saj je smiselno in pametno, da se občina vsaj delno pripraviti na naraščajoče število otrok, na prihajajoče rodove.  Tudi sama gradnja mora biti temu primerna, kvalitetna, samozadostna, da bo lahko kljubovala zobu časa. V resnici tokrat ne gre le za povečanje šole, govorimo lahko o gradnji nizkoenergetske večnamenske športne dvorane, povečanju jedilnice  in o preureditvi obstoječe telovadnice v učilnice, o izgradnji dodatnega parkirišča in seveda o ureditvi zunanjih zelenih površin po sami gradnji.

Nenehno večanje števila učencev na šoli

Ravnateljica Osnovne šole Janko Kersnik – Brdo poudarja, da je potreba po povečanju prostorov in preureditev obstoječe telovadnice nujna. Število učencev se je v zadnjih petih letih povečalo za kar 100 osnovnošolcev. Novi prostori bodo omogočili nemoten pouk za vse učence in vsa področja, nemoten pouk športa, ponujanje vsebin s področja športa kot neobveznega izbirnega predmeta, ponujanje drugih vsebin kot izbirnih vsebin, možnost izvedbe dela v oddelkih podaljšanega bivanja, ki se vsako leto povečujejo.

Nastala sta dva nova dokumenta

V Lukovici se prostorskega problema v šoli se vsi skupaj zavedajo že dlje časa, zato je Občina Lukovica v sodelovanju z birojem Boson d.o.o. iz Ljubljane pripravila dokument Identifikacijskega investicijskega projekta (DIIP), ki je bil s strani Občinskega sveta tudi potrjen na 21. redni seji občinskega sveta. Na podlagi tega dokumenta sta nastala dva nova dokumenta: Predinvesticijska zasnova (PIZ) in Investicijskegi programa (IP) projekta razširitev Osnovne šole Brdo, ki sta izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Nad povečanjem šolskega objekta bo tako od samega projekta do gradnje in opremljanja bedela Občina Lukovica, ki se bo tudi potegovala za pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta na EKO skladu.

Tri faze do leta 2020

Predvidena rešitev povečanja šole je zasnovana v treh fazah. V prvi fazi je planirana izgradnja večnamenske športne dvorane, dozidava jedilnice in izgradnja dodatnih 56 parkirišč; v drugi fazi se iz obstoječe telovadnice, v sklopu obstoječe telovadnice naredi rekonstrukcija objekta. Tako bi pridobili kar 8 novih učilnic. V tretji fazi je predvidena prenova obstoječe kuhinje. Trenutno je v pripravi razpis za izvedbo projekta prve faze, ki naj bi se zaključila predvidoma do začetka leta 2019, druga faza sledi po zaključku prve faze, predvidoma v letu 2019. V letu 2020 tako že lahko pričakujemo zaključek projekta Razširitev Osnovne šole Janko Kersnik – Brdo.

Začelo se je s 177-imi učenci

Osnovno šolo na Brdu so ustanovili že daljnega leta 1837, kot stavba je bila dograjena leta 1838, pouk pa je med gradnjo potekal v župnišču. Poučeval je brdski kaplan, leta 1841 pa je prišel pravi učitelj in začel s poučevanjem kar 177 otrok. Prvo šolsko poslopje je leta 1895 poškodoval potres, zato so v letu 1903 začeli z gradnjo nove šole in jo dokončali 1904. Leta 1966 so šolo dogradili in takrat je dobila današnje ime, OŠ Janka Kersnika – Brdo.  

Leta 1978 so dogradili telovadnico, 1989 pa še prizidek s šestimi sodobnimi učilnicami. V letu 2014 je bili šolski objekt deležen nove strehe, novega toplotnega ovoja, lepe fasade, in prenove notranjosti šole.

J.S.

Pod črto


Na Osnovni šoli Janka Kersnika se je začela tudi učiteljska pot odgovornega urednika portala … Nanjo ga vežejo najlepši spomini …