Predsednik Vlade dr. Robert Golob je na tiskovni konferenci 31. 05. 2023, ob tem, da vlada inflacije ne obvladuje v zadostni meri, izjavil: »Ugotovili bomo, kdo v verigi ima neupravičene dobičke. In ugotovili bomo, kdo ima oderuške marže« ter proti tem napovedal ukrepe vlade. Slednje ni skladno z načeli prostega trga Evropske Unije ter z drugimi akti, ki urejajo področje ekonomije znotraj Evropske Unije.

Poslanec slovenske demokratske stranke mag. Branko Grims je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z ugotavljanjem neupravičenih dobičkov in oderuških marž.

V nadaljevanju objavljamo njegovo celotno poslansko vprašanje:

Predsednik Vlade Republike Slovenije Robert Golob je na tiskovni konferenci dne 31. 05. 2023, očitno izhajajoč iz dejstva, da Vlada Republike Slovenije inflacije ne obvladuje v zadostni meri in je zato Slovenija po višini inflacije med najslabšimi v Evropi, izjavil: »Ugotovili bomo, kdo v verigi ima neupravičene dobičke. In ugotovili bomo, kdo ima oderuške marže.« ter proti tem napovedal ukrepe vlade.

Pojmi (ki jih najpogosteje uporabljajo marksisti oziroma socialisti) kot so »neupravičeni dobički« in »oderuške marže«, ekonomsko sploh niso enoznačno definirani, zato ob uporabil takih pojmov obstaja velika možnost nedopustne proste presoje, ki ni skladna z načeli Evropske Unije. Poleg tega se postavlja vprašanje, na osnovi kakšnih kriterijev se bo ugotavljalo »neupravičene dobičke« in »oderuške marže« ter na čem natančno bodo ti kriteriji utemeljeni. Še dodaten problem je, kdo in kako naj bi jih uveljavil ter kdo nadziral.

Za nemoteno delovanje prehrambenih verig ter oskrbo ljudi, je nujno vnaprej točno določiti vse ukrepe, merila, uveljavitev ukrepov, njihovo izvajanje in nadzor, ter natančno in nedvoumno opredeljiti njihove temelje z vidika prava ter ekonomije. V nasprotnem primeru bi šlo očitno za poseg, nasproten pravu Evropske Unije, ki bi bil v škodo podjetništvu in zaradi možnih škodljivih posledic, v škodo vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki bi ceno za še en nepremišljen vladni eksperiment na koncu spet drago plačali.

Vladi Republike Slovenije zato postavljam naslednja vprašanja:

1. Kako dejansko Vlada Republike Slovenije definira »neupravičene dobičke« in kako »oderuške marže«; ter na osnovi katere ekonomske teorije temeljita ti definiciji?

2. Katere kriterije bo uveljavila vlada za ugotavljanje »neupravičenih dobičkov« in katere za ugotavljanje »oderuških marž«, kako in na čem natančno so ti kriteriji ekonomsko utemeljeni, ter kako in kdo jih bo uveljavil ter nadziral?

3. Ali je ugotavljanje »neupravičenih dobičkov« in »oderuških marž« ter njihovo omejevanje, kot ga je napovedal predsednik vlade, skladen z načeli prostega trga Evropske Unije ter z drugimi akti, ki urejajo področje ekonomije znotraj Evropske Unije?

Spletno uredništvo
Vir: Slovenska demokratska stranka