Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Domžale

Župan Toni Dragar je sprejel odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Domžale. Z odredbo se prepove uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, z namenom zagotavljanja pripravljenosti Prostovoljnih gasilskih društev za morebitno pomoč pri upočasnitvi širjenja virusa.

Podajamo vam informacijo o trenutni vključenosti sestavov zaščite in reševanja in drugih organov ter služb Občine Domžale v aktivnosti za zaustavitev epidemije COVID-19.

Trenutno je aktiviranih 110 pripadnikov enot in služb Sistema zaščite in reševanja Občine Domžale. Štab civilne zaščite Občine Domžale usmerja in koordinira njihovo delo, v skladu s strokovnimi navodili in priporočili Zdravstvenega doma Domžale.

Aktivirani so: Štab civilne zaščite Občine Domžale za koordinacijo vseh aktivnosti vseh organov in služb; ZD Domžale za izvajanje medicinske pomoči; Center za zaščito in reševanje Domžale za izvajanje javne gasilske službe; Ekipa civilne zaščite za podporo delovanja Štabu in drugih sestavov sistema zaščite in reševanja; Ekipa za prvo pomoč za podporo delovanja ZD Domžale; Območna organizacija Rdečega križa Domžale za oskrbo ogroženih; Rod skalnih taborov za oskrbo ogroženih; Domžalski skavti za oskrbo ogroženih; PGD Stob-Depala vas kot logistični center za oskrbo ogroženih in podporo Štabu civilne zaščite Občine Domžale; Mercator Domžale za oskrbo ogroženih; Gostišče Keber za intendantsko oskrbo aktiviranih enot in služb; Gradbeno podjetje Korošec Peter s.p. za postavitev vstopne ambulante pri ZD Domžale; HNG d.d. za postavitev vstopne ambulante pri ZD Domžale; Rod skalnih taborov za postavitev vstopne ambulante pri ZD Domžale; občinska uprava Občine Domžale; JKP Prodnik za izdajo navodil občanom za ravnanje z okuženimi odpadki.

Vse druge enote so v stalni pripravljenosti.

Vse ekipe in službe delujejo v skladu z Delnim občinskim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

Poveljnik CZ Domžale je v stalnem stiku s Policijsko postajo Domžale.

V občini Domžale ves čas spremljamo stanje in razmere glede epidemije COVID-19 in izvajamo ukrepe v skladu z navodili pristojnih ministrstev in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bomo podali predvidoma vsak dan.

Občane in občanke še naprej naprošamo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošamo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

Alenka K. (Odnosi z javnostmi)