Župan Kamnika Matej Slapar je v ponedeljek popoldan skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Volčji Potok Domnom Virantom s simboličnim prerezom traku uradno odprl asfaltirana odseka v Krajevni skupnosti Volčji Potok.

Na dveh območjih Krajevne skupnosti Volčji Potok se je v lanskem letu izvedlo asfaltiranje javnih poti, in sicer v dolžinah 200 in 110 metrov. Sočasno se je v letu 2022 izvedla izgradnja in postavitev javne razsvetljave. Na obeh odsekih, proti kmetiji Škerjanec in nasproti parkirišča Arboretum Volčji Potok, je gradbena dela izvajalo podjetje Trgograd d. o. o., nadzor nad gradnjo pa podjetje DCD-ING investicije d. o. o. Vrednost obeh del je znašala 63.000 evrov, vrednost investicije postavitve javne razsvetljave, ki jo je izvajalo podjetje VIGRED, elektroinštalacije, d. o. o, pa je bila približno 11.500 evrov.  

Predsednik Krajevne skupnosti Volčji Potok Domen Virant se je ob tej priložnosti zahvalil Občini Kamnik, ki je prepoznala prepotrebni investiciji in se zahvalil, da Občina vlaga finančna sredstva v razvoj njihovega kraja: »Veseli smo, da se je končno ta cesta, ki je prag občine Kamnik, asfaltirala in uredila. Res je, da je bila v preteklosti celo v državni lasti, nekaj let je preteklo in sedaj bo po zaslugi Občine Kamnik služila svojemu namenu. V naši krajevni skupnosti smo zagotovo območje, kjer bomo imeli v prihodnjih letih potrebnih še kar nekaj investicij in imamo še kar nekaj makadamskih javnih poti. Nadejamo si tako uspešnega in dobrega sodelovanja še naprej tako z občinsko upravo, gospodom županom kot tudi z Občinskim svetom Občine Kamnik. Hvala vsem.«

Župan Matej Sapar pa je krajankam in krajanom iskreno čestital za novo pridobitev ter dejal: »V lanskem letu smo z uspešno objavljenim javnim natečajem prišli do dobrih ponudb za asfaltiranje večih odsekov javnih poti v naši občini. Asfaltiranih je bilo kar 22 odsekov, in dva izmed njih sta tudi ta, ki ju danes odpiramo. Hvala ob tej priložnosti Timotej Štritofu, ki je bil s strani Občine Kamnik zadolžen za investicije asfaltiranj ter hvala podjetju Trgograd d. o. o., ki je učinkovito in kvalitetno izvedlo delo. Na področju Krajevne skupnosti Volčji Potok nas čaka še kar nekaj investicij in Občina Kamnik bo v skladu s finančnimi možnostmi in prioritetami vlagala v razvoj tega kraja.«

Spletno uredništvo
Vir: Občina Kamnik