ODPOKLIC SLADOLEDA

Vir: E - maribor

Prišlo je do odpoklica sladoledov v trgovinah E- Leclerc. Sladoledi so bili odpoklicani zaradi suma na vsebnost nedovoljene snovi etilen oksid.

 

Zveza potrošnikov Slovenije ob tem svetuje, da izdelke, ki jih imate doma, ne uporabljate. V primeru vračila v trgovino, kjer so bili kupljeni, vam je prodajalec dolžan vrniti plačano kupnino.

Vir: E – maribor

Po podatkih, ki jih navaja e-maribor, zaradi njegove narave strupenosti ni možno postaviti varnega odmerka, zato je treba izpostavljenost etilen oksidu zmanjševati do največje možne mere. Evropska komisija je zato tudi predlagala zakonski ukrep, ki nalaga državam članicam spremljanje vsebnosti etilen oksida v pošiljkah sezama ob uvozu iz tretjih držav. Sprejet je bil tudi dogovor o umiku izdelkov, ki vsebujejo sezam z vsebnostjo etilen oksida nad predpisano vrednostjo.

V Evropski uniji je zakonsko določena najvišja vrednost etilen oksida v živilih.  Največja vrednost ostanka etilen oksida je v EU zakonsko postavljena na 0,05 mg/kg živila in predstavlja mejo za ukrepanje glede varnosti živil.

Etilen oksid ima genotoksične rakotvorne lastnosti, poleg tega lahko vpliva na plodnost ter živčni sistem, zato predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi, še posebej v primeru ponavljajoče izpostavljenosti.

Večino podatkov o vplivih etilen oksida na zdravje ljudi so doslej pridobili pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni preko vdihavanja, saj se etilen oksid uporablja kot biocidno sredstvo.

Biološka razpoložljivost snovi je po zaužitju manjša kot pri vdihavanju, a podatkov o deležu absorbiranega etilen oksida po zaužitju ni na voljo.

Pri nedavni pripravi toksikološkega profila za etilen oksid so pri ameriški Agenciji za strupene substance in register bolezni (ATSDR, 2020) ocenili, da so scenariji zaužitja etilen oksida preko hrane, ki bi se pokazali kot resna grožnja zdravju, manj verjetni.