Od prejšnjega tedna nižje cene vozovnic za vlake

Za potovanja s potniškimi vlaki Slovenskih železnic so od 11. avgusta naprej nekatere vozovnice še cenejše. Občutno so se cene znižale predvsem za tiste, ki se vozijo le z vlaki, na razdaljah nad 20 kilometrov in kupujejo mesečne, polletne ali letne vozovnice.

Mesečna imenska pavšalna vozovnica SŽ po novem stane le 65 evrov, cena takšne letne vozovnice pa 520 evrov. Vse abonentske pavšalne vozovnice SŽ potnikom omogočajo prevoz v 2. razredu vseh vlakov na železniškem omrežju Slovenskih železnic (brez doplačil). Ugodnejše pa so tudi nekatere druge vrste vozovnic za vlake Slovenskih železnic.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je 1. junija 2023 uvedlo ugodne terminske vozovnice IJPP, ki veljajo za prevoz z vlaki in avtobusi. S ciljem dodatnega spodbujanja trajnostne mobilnosti pa je ministrstvo podalo soglasje tudi k spremembam Potniške tarife Slovenskih železnic – za vse tiste potnike, ki za prevoz potrebujejo in uporabljajo samo železniški promet.

Potniki, ki za svoje vožnje uporabljajo izključno vlake, imajo tako od 11. avgusta 2023 na voljo še ugodnejša potovanja.

Ključne spremembe Potniške tarife Slovenskih železnic so:

 • Cene vozovnic za tiste, ki za svoje potovanje uporabijo le vlak, so za 5 odstotkov nižje od enotnih vozovnic IJPP (ki veljajo za vlak in avtobus). Za mesečno imensko vozovnico SŽ, ki velja na celotnem železniškem omrežju Slovenskih železnic, potnik odšteje največ 65 evrov (za letno vozovnico pa le 520 evrov).
 • Tedenske, mesečne, polletne in letne abonentske pavšalne vozovnice SŽ veljajo za prevoze v 2. razredu vseh vlakov na železniškem omrežju Slovenskih železnic (brez doplačil).
 • Povratne relacijske vozovnice za razdalje nad 80 kilometrov prehajajo v pavšalne in omogočajo neomejeno število voženj v enem dnevu na celotnem območju Republike Slovenije ter veljajo za 2. razred LP in RG vlakov. Cena povratne pavšalne vozovnice SŽ bo tako znašala le 14 evrov.
 • Tarifna lestvica kilometrskih razdalj, ki je podlaga za izračun cen vozovnic, se poenoti s tarifno lestvico IJPP (interval potovalnih razdalj je na 5 kilometrov). Vozovnice za vlak so na isti relaciji od enotnih vozovnic IJPP cenejše v povprečju za 5 odstotkov.
 • Starostna meja za nakup otroških vozovnic s 50-odstotnim popustom se dvigne z 12 na 15 let.
 • Osnovnošolska vozovnica za posamezno šolsko leto velja celo leto, tudi vključno s poletnimi počitnicami. Za pridobitev te vozovnice ni več potrebno potrdilo o vpisu, temveč le osebni dokument.

 

Novosti so tudi v ponudbi abonentskih vozovnic SŽ, ki omogočajo neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije in veljajo za 2. razred vseh vrst vlakov, in sicer:

 • Tedenska vozovnica za razdalje nad 40 kilometrov prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena vozovnice znaša 32 evrov.
 • Mesečna povratna vozovnica nad 20 kilometrov prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena imenske vozovnice znaša 65 evrov, neimenske pa 85 evrov.
 • Polletna vozovnica nad 20 kilometrov prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena imenske vozovnice znaša 325 evrov, cena neimenske pa 425 evrov.
 • Letna vozovnica, prav tako za vse razdalje nad 20 kilometrov, prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena imenske je 520 evrov, neimenske pa 680 evrov.
 • Ugodnejše so tudi vozovnice za osnovnošolce. Mesečna povratna osnovnošolska vozovnica nad 20 kilometrov ravno tako prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ, so pa vse osnovnošolske vozovnice lahko le imenske. Cena mesečne znaša 32 evrov.
 • Polletna osnovnošolska imenska vozovnica nad 20 kilometrov prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena znaša 160 evrov.
 • Letna osnovnošolska imenska nad 20 kilometrov prehaja iz relacijske v pavšalno vozovnico SŽ. Cena znaša 256 evrov.
 • Tedenska imenska vozovnica in mesečna enosmerna imenska vozovnica se ukineta.