Zaradi rekonstrukcije odseka železniške proge med Preserjem in Borovnico bo med 22. in 25. 5. 2023 izvajalec del izvedel popolno zaporo pri kolonci na Ulici bratov Debevec, vendar največ 10 ur znotraj navedenega termina.

 

V času popolne zapore bo dostop Pod goro za osebna vozila omogočen po cesti Pod goro. Izvajalec mora kljub popolni zapori na Ulici bratov Debevec (pod kolonco) omogočiti dostop intervencijskih vozil.

Sočasno občane tega dela naselja Borovnica obveščamo, da bo od začetka prihodnjega tedna za približno mesec dni ekološki otok z lokacije nasproti lokala KIM-VI prestavljen na začetek Ulice bratov Debevec (gledano iz smeri Borovnice).

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Borovnica