Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu z veliko večino potrditi implementacijsko poročilo o Pobudi za zaposlovanje mladih, katerega pripravljavka je, kot poročevalka za Evropski parlament, evropska poslanka Romana Tomc (SDS).

Začetki Pobude za zaposlovanje mladih segajo v leto 2012, ko je Evropska komisija, za namene zmanjševanja brezposelnosti med mladimi, državam članicam namenila 6,4 milijarde evrov. Celotni proračun pobude za obdobje 2014–2020 znaša 7,6 milijarde evrov, kar je skoraj toliko kot letni proračun Slovenije. V obdobju 2013 – 2015 so države sprejele skupno kar 132 ukrepov. Od januarja 2014 je bilo v programu Jamstva za mlade vključenih 16 milijonov mladih. 10 milijonov mladih je sprejelo določeno obliko ponudbe, najpogosteje je bila to zaposlitev, kljub temu se Pobudi očita kar nekaj pomanjkljivosti.

Evropska poslanka Romana Tomc je v svojem govoru poudarila: “Nadvse pomembno je, da EU še naprej zagotavlja sredstva za boj proti brezposelnosti mladih, vendar pa bodo ta sredstva dosegla svoj namen le, če bodo države članice zagotovile, da sredstva resnično pridejo do mladih, ki iščejo priložnost na trgu dela. Obenem pa je izjemno pomembno, da države izvedejo nujno potrebne strukturne reforme na trgu dela in v izobraževalnem sistemu ter tako odpravijo neusklajenost med ponudbo znanj ter povpraševanjem. Le celostni pristop bo prinesel želene rezultate.”

Po čestitkah poročevalki in vneti razpravi na plenarnem zasedanju je v svojem zaključku Romana Tomc še povedala: “Prepričana sem, da bo Pobuda živela tudi po letu 2020, vendar pa se moramo zavedati, da bodo razmere na trgu dela takrat drugačne. Morda programi, ki s svojimi ukrepi danes kažejo uspeh, takrat ne bodo ustrezni. Zato bomo morali biti, ko razpravljamo o prihodnosti, inovativni in predlagati take ukrepe, ki bodo imeli dejansko dodano vrednost in neposredni vpliv na brezposelnost”.

J.S.

Podčrtano

Pobuda za zaposlovanje mladih je izključno namenjena mladim, ki se ne izobražujejoniso zaposleni oziroma se ne usposabljajo, vključno z mladimi, ki so dalj časa brezposelni ali niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. V delih Evrope, kjer so težave največje, lahko mladi prejmejo ciljno usmerjeno podporo. Običajno pobuda zagotavlja sredstva za:

  • vajeništvo

  • delovno prakso

  • posredovanje zaposlitve

  • nadaljnje izobraževanje za pridobitev kvalifikacije