Od 1. januarja 2020 je na čelu Evropske unije naša soseda – Hrvaška

Strasbourg, 14. januar 2020 (SDS/ELS) – Hrvaška je s prvim januarjem prevzela predsedovanje Svetu EU. Danes je predsednik hrvaške vlade, Andrej Plenkovič, predstavil prednostne naloge, s katerimi se bodo ukvarjali do julija.

Romana Tomc je v razpravi pozdravila program hrvaškega predsedstva in zaželela vse dobro pri prevzemu predsedovanja. Spomnila je na težko nalogo, ki jo ima nova država članica, ko prevzema tako pomembno vlogo in Plenkoviču zaželela vse dobro.

Izmed štirih prioritet je Romana Tomc pozdravila usmeritev na Evropo, ki se razvija: “Uravnotežen razvoj je pomemben, kot so pomembna tudi kohezijska sredstva. Ne le za manj razvite države članice, ampak za vse. Če bodo države okrepile svojo konkurenčnost, bomo tudi kot Unija močnejši.”

Romana Tomc je poudarila pomembnost demografije in njenih izzivov, ki so trenutno bolj pereči v vzhodnih državah: “Želim si več poudarka na problematiki starejše populacije v povezavi s šibko rodnostjo in odhajanjem mladih v bolj razvite države. Prepričana sem, da boste z vašo komisarko, Dubravko Šuico, na tem področju še posebej aktivni.”