Ocene o prevelikem številu medvedov in volkov v naših gozdovih so za lase privlečene

Odprto pismo Vladi Republike Slovenije

Če vidim volka enkrat na leto, je to že kar uspeh, pravi doc. dr. Miha Krofel, ki volkove raziskovalno proučuje. Žal ga parlamentarni odbor za kmetijstvo ni povabil na sejo Odbor aza kmetijstvo v parlament.

Interventni zakon, ki predvideva odvzem 175 oz. 200 medvedov in 11 volkov, ne vliva zaupanja v strokovno in utemeljeno odločitev. Tako število 175 in 11 sta ljudski števili pogosto na jeziku. Izhajajoč že iz tega, lahko z gotovostjo trdimo, da sta števili potegnjeni iz birokratskega rokava in ne utemeljena na strokovnih dejstvi. Slednje vpletenim očita že sodba upravnega sodišča.

Sodba upravnega sodišča vsem več kot jasno sporoča, da politika odločanja brez strokovnih temeljev ne sodi več v slovenski prostor in se bo treba bolje potruditi.

Še posebej pa izpostavljamo postavitev žične ograje na meji s Hrvaško, tudi v področjih velikih zveri, ki se je začela postavljati približno pred enim letom. Z njo smo volku in medvedu razpoložljivi prostor vsaj prepolovili (Risnjak, Gorski Kotar). Naštete inštitucije tega pomembnega dejstva sploh ne obravnavajo, pa vendar bi tak poseg moral močno vplivati na življenjski in prehranski prostor volka in medveda.

Zanimivo je, da zaradi tega ne kaže, da bi volk in medved kaj bolj ogrožal drobnico kot sicer, niti ljudi. Kar pomeni, da so ocene o prevelikem številu medveda in volka za lase privlečene in se ogrožanje ljudi ni povečalo zaradi tega.

Vladi Republike Slovenije stranka Zeleni Slovenije priporoča, da v tehtno razpravo povabi vse, ki na tem področju delujejo, vključno tiste iz akademske sfere. Te še posebej. Tudi izbrani predavatelje iz tujine bi prispevali k modri politični in strokovni odločitvi.

Seveda predhodno, naj postanejo vsi do sedaj izbrani podatki o tej problematiki vsem javno dostopni, še posebej povabljenim.

Tudi gozdarji naj povedo, kakšno je objedanje mladja in kakšen je stalež srnjadi napram številu volkov.

Do tedaj pa je potrebno kmetom pošteno in sprotno plačevanje ekonomske škode.

Ker so divje živali last Republike Slovenije in posamezne državne strukture z njimi gospodarijo, je nedvomna dolžnost države, da kmetom zagotovi poštena materialna sredstva za nakup pašnih psov Tornjakov npr., in njihovo dresuro, ter druga sredstva, za omejevanje škode po zvereh.

Nalaganje stroška zaščite zgolj na kmete je za stranko Zelenih Slovenije nesprejemljivo in nepošteno.

Razprava, ki jo predlagamo v stranki Zelenih Slovenije, naj traja toliko časa, da bo končni rezultat ohranjene kmetijske dejavnosti, varnost ljudi, in stabilen gozdni ekosistem.

Odločitev ne sme biti niti na škodo človeka niti na škodo gozdnih ekosistemov. In odločitev mora temeljiti na strokovnih in znanstvenih podlagah.

Prav tako pa opozarjamo, da odvzem iz narave oz. po domače usmrtitev, ni edina rešitev in obstajajo mnoge bolj sprejemljive oblike, recimo preselitev.

V nasprotnem primeru, bomo v stranki Zeleni Slovenije menili, da gre za malomarno opravljanje upravnega dela in temu primerno potegnili pravne poteze.

S spoštovanjem,

dr. Gorazd Pretnar 
Predsednik programskega sveta Zelenih Slovenije

Andrej Čuš
Predsednik Zelenih Slovenije