Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode, JKP Prodnik d.o.o., sistematično izvaja investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju.

V torek, 4. aprila 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Rožičevi ulici v Srednjih Jaršah v občini Domžale. Po elaboratu začasne prometne ureditve, bo vzpostavljena popolna zapora prometa, od 5. aprila 2023 do 29.7.2023, od 7. do 17. ure.

V okviru del bo obnovljenih 196 metrov vodovoda, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena cestna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena konec julija 2023.

V času trajanja popolne zapore bo, zaradi del, štiri dni potekala tudi popolna zapora Čevljarske ulice.

 

Spletno uredništvo
Vir: JKP Prodnik d.o.o.