Zaradi starosti objektov, pronicanja deževnice v notranjost vodohrana skozi stropno ploščo, slabega stanja vhodnih vrat in ostale opreme, zaradi česar so lahko v vodohran dostopali insekti, se je vodstvo Občine Medvode odločilo, da so se letos junija na dveh vodohranih v Studenčicah pričela obnovitvena dela.

Kvaliteta pitne vode

Vodohrana sta sicer različnih kapacitet; zgornji ima kapaciteto 50 m3, spodnji pa 40 m3. Slabo stanje objektov je neposredno vplivalo na kvaliteto pitne vode v naselju Studenčice, ki se oskrbuje iz vaškega vodovodnega sistema Studenčice, kjer je še vedno v veljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne vode.

Obsežna obnovitvena dela

Obnovitvena dela so dokaj obsežna, saj je bilo treba odkopati zemljine okoli vodohranov, popraviti poškodovane betonske dele, izdelati nove omete, hidroizolacijo sten in stropnih plošč, toplotno izolacijo sten in plošč, dobavo in vgradnjo novih toplotno izoliranih vhodnih vrat in opreme iz inoxa (zračniki, zaščitne mreže, lestve, talne rešetke), po končanih delih pa bo potrebno vodohrane še zasipati z zemljino.

Dela že v zaključni fazi

Vrednost naložbe znaša dobrih 34 tisoč evrov, obnovitev izvaja podjetje HIS d.o.o. iz Ljubljane. Dela so že v zaključni fazi, zaključek je predviden v začetku letošnjega avgusta.

Janez Stibrič