Na podlagi Kulturno varstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in s soglasjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave je Občina Lukovica v teh dneh odstranila stare kostanje, ki so odmrli in ogrožali varnost prometa in pešcev.

Stara drevesa se bodo nadomestila z novimi, hkrati pa se bo na območju drevoreda in izvedla rekonstrukcija pešpoti in ceste in s tem v okviru razpoložljivih prostorskih možnosti tudi izboljšala prometna varnost.

Matej Kotnik, župan občine Lukovica je ob tej priložnosti dejal: »Tudi drevesa so zapisana minljivosti. Na podlagi odločbe je Občina Lukovica stare kostanje, ki so odmrli in ogrožali ljudi, odstranila. Ker gre za kulturni spomenik, so dela narejena v skladu s konservatorskimi smernicami in stroko. Stara drevesa se nadomestijo z novimi, hkrati pa se bo na območju drevoreda in pešpoti pod njim v okviru razpoložljivih prostorskih možnosti tudi izboljšala prometna varnost.«

Občina Lukovica je pred posegom v drevored pridobila soglasje od Zavoda RS za varstvo narave. Že aprila letos je bil opravljen terenski ogled, kjer so pristojni ugotovili, da je v drevoredu 17 starih – velikih dreves in 59 mlajših. Od 17 starih jih je bilo 8 mrtvih, ostala pa so bila v slabem stanju predvsem zaradi starosti, saj kostanjeva drevesa po približno 150 letih začnejo odmirati.

Lastnik zemljišča (Občina Lukovica) se je opravičeno bal ogrožanja sprehajalcev in udeležencev v prometu, ki bi jih povzročile padajoče veje ali deli dreves. Mlajša drevesa so bila posajena pred 10-20 leti, nekaj izmed njih je poškodovanih (žled, poletne ujme), nekaj jih je posajenih neustrezno, ali pa nimajo para na nasprotni strani ceste.

Glede na vse ugotovljeno, so zaposleni na Zavodu RS za varstvo narave soglašali, da je treba vsa odrasla in oslabela drevesa odstraniti in nadomestiti z novimi. Prav tako pa so soglašali, da se izpopolnijo vse vrzeli v drevoredu, kjer manjkajo posamezna drevesa. S tem se bo zagotovilo dolgoročno ohranjanje drevoreda. Z zamenjavo odraslih dreves se bo zmanjšala starostna razlika med drevesi, kar bo že čez nekaj deset let dalo prijeten estetski učinek -urejenost, enotnost in veličastnost nekdanjega graščinskega posestva.

L. O.