Prebivalke in prebivalci Vodic so v zadnjih dneh prejeli položnice za ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje, obdelava, odlaganje) s strani Javnega podjetja VOKA Snaga d.o.o.

Zneski na položnicah so v primerjavi s preteklim mesecem malce višji, saj je Svet RCERO LJUBLJANA  na svoji 17. dopisni seji konec februarja sprejel sklepe o povišanju cen stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranja, obdelave in odlaganja preostanka mešanih komunalnih odpadkov ter zbiranja in obdelave bioloških odpadkov).

Za občane Občine Vodice se bodo storitve ravnanja z odpadki v povprečju podražile za 6,3 %. Strošek 3-tedenskega odvoza v enostanovanjskem objektu se bo iz sedanjih 13,44 EUR na mesec povišal na 14,29 EUR na mesec. Zneski vključujejo DDV. Cene so stopile v veljavo 1. marca 2023. Do podražitve je prišlo predvsem zaradi splošne rasti cen materiala in storitev ter dviga izhodiščne plače.

Kljub spremembi cen naš koncesionar ostaja v Sloveniji med cenejšimi izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, hkrati pa zagotavlja kakovostne storitve po visokih standardih z najsodobnejšo tehnologijo v Evropi. Cene storitev ravnanja z odpadki so v Vodicah enake kot v Ljubljani in ostalih primestnih občinah.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Vodice