Dokument z naslovom Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Moravče

Dostop do interneta in drugih raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev, ki jih omogoča širokopasovna infrastruktura elektronskih komunikacij, danes postaja prav tako nepogrešljiva kot vodovodna ali električna infrastruktura, še posebej v primeru, če želimo občane zadržati na podeželskih območjih. Zato so se v Moravčah sprejeli dokument z naslovom Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Moravče. To je dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s katerim želi občina oceniti stanje pokritosti, dejansko potrebo po širokopasovnem omrežju in vrednost potrebnih investicij na njenem geografskem območju, da lahko na osnovi te analize sprejme ustrezne odločitve o morebitnem potrebnem javnem sofinanciranju širokopasovne komunikacijske infrastrukture.

Širokopasovna infrastruktura

Glavni namen tega projekta je ugotoviti dejansko stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi v občini Moravče. Del načrta je namenjen tudi identifikaciji belih lis in posledično možnih načinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah.

Bele lise

Bele lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije, oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov. To pomeni, da v naslednjih treh letih operaterji elektronskih komunikacij ne načrtujejo gradnje omrežij, ki bi omogočila dostop do interneta s hitrostjo 100 Mb/s.

Načrt je tudi osnovni programski dokument o razvoju širokopasovnih komunikacijskih infrastruktur v občini in kot tak osnova in pomoč zasebnim vlagateljem pri odločanju o investicijah. Dokument je dosegljiv na spletni strani Občine Moravče.

Janez Stibrič