Občina Moravče v teh dneh pričakuje gradbeno dovoljenje za Dom starejših občanov Moravče. Dom se bo gradil v središču Moravč na lokaciji, kjer je bila nekoč stara Rašica.

Po informacijah podžupana Vitomirja Cerarja ne bi smelo priti do dodatnih zapletih, kot so bili zaradi tega nujno potrebnega projekta nekoč v ne tako davni preteklosti. Projekt je namreč sedaj veliko bolj primeren za umestitev v prostor. V domu bo prostora za 112 oseb. Predvideno zaposlitev bo dobilo pribl. 40 uslužbencev. Prav tako bo tudi v sklopu doma tudi lekarna. Predvideno je tudi 61 parkirnih mest od tega štiri za invalide. Naložba na bi bila vredna pribl. 5,9 milijonov evrov.

Občinski svet občine Moravče je, kar je v njegovi pristojnosti, naredil. Seveda pa občinski svet ne more biti pristojen in odgovoren za investcijo. V takem primeru ima to pristojnost moravški župan.

Podžupan Vitomir Cerar je poudaril, da bo dom omogočal razvoj sodobnega koncepta varstva starejših ljudi.

Osnovno cilj je višja kvaliteta življenja starejših ljudi v domu.

Občina Moravče trenutno sofinancira varstvo za 18 občanov Moravč, za katere namenja iz proračuna približno 120. 000 evrov. Nekaj destin občanov pa se še nahaja tudi po drugih domovih v Sloveniji.

Podžupan Cerar poudarja, da je skrajni čas, da njihovi občani lahko preživljajo starost v domovih v domačem kraju.

To je po njegovem prepričanju občina dolžna tudi vsem omogočiti.

Podžupan tudi meni, da bodo njihovi občani seveda prednostno sprejeti v novozgrajeni dom.

Eno dobro leto po pridobitvi gradbenega dovoljenja naj bi bil namreč dom tudi v končni fazi za sprejem prvih stanovalcev.

B. O.