Občina Medvode obvešča, da bo javna razgrnitev evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 potekala v obdobju od 15. 10. 2019 do 15. 11. 2019. Občane prosi, da javno razgrnjene podatke o nepremičninah, navedene v obvestilih, skrbno pregledate. Če posamezni podatek ni pravilen ali ne odraža dejanskega in zadnjega stanja v prostoru, vas prosimo, da v času javne razgrnitve sporočite vaše pripombe.

VPOGLED V PODATKE O NEPREMIČNINAH

Opisne in grafične podrobnosti o nepremičninah, kjer ste zavedeni kot zavezanec za plačilo NUSZ, so na voljo na navedeni spletni strani: www.locus.si/medvode (geslo za dostop najdete v informativnem izračunu NUSZ, ki ga zavezanci prejmete po pošti).

KJE IN KAKO LAHKO UREDITE PODATKE? 

Podatek o neto tlorisni površini stavbe oz. stavbnega dela ali podatek o dejanski rabi stavbe oz. stavbnega dela lahko uredite na pristojni Območni geodetski upravi Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj, lahko pa uredite podatke tudi na Območni geodetski upravi Ljubljana, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (na Občini Medvode podatkov o površini/dejanski rabi stavbe ali stavbnega dela NE moremo spremeniti).

Vse ostale podatke (zavezanec, odmera nezazidanih stavbnih zemljišč ali odmera zemljišč, ki se uporabljajo za poslovni namen) uredite na Občini Medvode v času javne razgrnitve na enega od spodnjih načinov:

  • po elektronski pošti na naslov: [email protected]
  • pisno na naslov: Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale (s pripisom NUSZ Medvode)
  • osebno v prostorih Občine Medvode (Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode – sejna soba v pritličju):
  • ponedeljek, torek, četrtek: 8:00 – 15:00
  • sreda: 12:00 – 17:30
  • petek: 8:00 – 11:00

Pripombe lahko podate tudi elektronsko preko spletne strani www.locus.si/medvode in navedene kode za dostop do podatkov v obvestilih.

Obravnavane bodo vse pripombe, ki bodo imele datum oddaje do vključno 15. 11. 2019.

O. M.

Vir: Občina Medvode