Slovenska turistična organizacija in Zavod Tovarna trajnostnega turizma sta Občini Kamnik podelila znak Slovenia Green Destination Gold.
Občina Kamnik je sicer leta 2016 pridobila srebrni znak zelene destinacije, v postopku obnovitve znaka pa je ocenjevalna komisija sklenila, da je Kamnik ena izmed ocenjevanih destinacij, ki je »najbolj napredovala« in si zato zasluži zlati znak.
Foto: Peter Podobnik
Do sedaj je zlati znak Slovenia Green Destination imelo šest destinacij: Ljubljana, Podčetrtek, Bled, Rogaška Slatina, Komen in Miren Kras. Aktivnosti v postopku ponovnega ocenjevanja je vodil Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

»Izjemno sem ponosen, da je Občina Kamnik v teh štirih letih napredovala v zlati znak Slovenia Green Destination,« je ob tem dejal župan Občine Kamnik Matej Slapar.

Nato pa še dodal: »To je dodatna potrditev, da vsi skupaj tako pri razvoju turizma kot celotne občine stopamo po poti ustvarjanja celostne zelene destinacije. Gre za trajni projekt in odgovornost vseh deležnikov na celotnem območju. Je pa to tudi obveza za naprej, za doseganje novih trajnostno naravnanih produktov in doživetij.«

»Napredovanje v zlati znak Slovenia Green Destination vidim predvsem kot odlično delo zelene ekipe, ki je vodila postopek, ekipe Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki je pri tem sodelovala, ter vseh ostalih vključenih deležnikov,« ocenjuje dr. Tomaž Simetinger, direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik .

Nato je še povedal: »To je dodatno priznanje, da smo pri razvoju turizma na pravi poti in da Kamnik je prepoznan kot zelena destinacija. Ob tem se zahvaljujem vsem turističnim ponudnikom, ki nam sledijo na tej poti, in vsem, ki so v postopku obnovitve znaka sodelovali. Z razvojem zelenega turizma bo Občina Kamnik še bolj prepoznana na domačem in tujem trgu. Moramo pa se zavedati, da je trajnostni razvoj pot in ne cilj. Sam verjamem, da na tem področju lahko dosežemo še več.«
Postopek obnovitve znaka je vodila zelena ekipa, ki jo je usmerjal in usklajeval zeleni koordinator na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik. V postopku obnovitve znaka je bilo potrebno zbrati podatke številnih javnih služb, podjetij, javnih zavodov, turističnega gospodarstva in tudi prebivalcev, obiskovalcev ter turistov. Za pridobitev zlatega znaka Slovenia Green Destination morajo destinacije izpolnjevati mednarodno primerljive kriterije Green Destinations Standard, namen takšnega priznanja pa je spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, ki so jo zasnovali na Slovenski turistični organizaciji z Zavodom Tovarna trajnostnega turizma.
Za več informacij:
Samo Trtnik
gsm: +386 40 433 628
e-mail: [email protected]