Občina Horjul občanom omogoča brezplačno računalniško usposabljanje

Skupaj z Mednarodnim centrom za prenos znanja v partnerstvu organizirata računalniško usposabljanje, ki  je namenjeno prebivalcem podeželja, za pridobitev digitalnih kompetenc za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. S tem žele omogočiti občanom, da bi kar najbolje uporabljali osebni računalnik ter tako tudi lažje komunicirali s širšim okoljem. Želja, zmanjšati digitalni razkorak ter povečati usposobljenost oseb, ki se prilagajajo strukturnim spremembam, ki so rezultat razvoja informacijske družbe, je tako sedaj dobila tudi realizacijo.

Fotografija je simbolična.

Računalniško usposabljanje se bo pričelo sredi septembra v prostorih OŠ Horjul, enkrat tedensko, predvidoma po dve uri. Časovna izvedba in delno tudi vsebina bo prilagojena skupinam, zato bo točen razpored predavanj znan ob pričetku usposabljanja. Ciljna skupina je prvotno predvidena za osebe, ki so zaposlene, stare več kot 45 let in ki imajo zaključeno štiri letno srednjo šolo ali manj, lahko pa se usposabljanja udeležijo tudi drugi, zato vsi, ki se žele seznaniti z računalništvom ali pa zgolj dopolniti svoje računalniško znanje – pohitite s prijavami, saj je število omejeno. Vsak udeleženec usposabljanja bo imel na voljo svoj (šolski) računalnik. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko. Računalniško predznanje ni potrebno. V okviru tega usposabljanja se bodo udeleženci seznanili z računalniki in njihovo najpogostejšo uporabo (izdelava in oblikovanje besedil, tabel, seznanitev s socialnimi omrežji in njihovo uporabo, iskanje informacij na internetu, uporaba nekaterih aplikacij itn.). Udeleženci, ki bodo obiskovali program usposabljanja, bodo ob zaključku prejeli listino o usposobljenosti.

Več informacij se lahko pridobi na Občini Horjul pri ga. Urši Zdešar (e-mail: [email protected]), telefon (01)759-11-26.

Udeležba je za udeležence BREZPLAČNA, saj operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

S. J.