Ministrstvo za infrastrukturo je Občini Grosuplje podelilo priznanje za aktivno sodelovanje v okviru pobude Evropski teden mobilnosti 2022. Z aktivnim sodelovanjem v okviru pobude in z dosežki pri sprejemanju trajnih ukrepov ter ozaveščanju je občina Grosuplje pomembno prispevala k uresničevanju skupne vizije trajnostno povezanih skupnosti.

Občina Grosuplje področju trajnostne mobilnosti posveča posebej veliko pozornosti. Spodbuja hojo, kolesarjenje, največ pozornosti je deležen javni prevoz, tako avtobus kot tudi vlak. Občanke in občane spodbujajo k njegovi uporabi kot okolju bolj prijazni, hkrati se trudijo prispevati k temu, da bi bil javni prevoz kar najbolj prijazen tudi za njegove uporabnike. Dostopen, hiter, uporaba enostavna. Ob glavni avtobusni in železniški postaji v Grosupljem, obe lepo prenovljeni, sodobni, so v zadnjih letih zgradili tudi novo parkirno hišo P+R Grosuplje, ob njej kolesarnico, tam stojita tudi urbanomat in pametni interaktivni prikazovalnik integriranega javnega prevoza.

Evropski teden mobilnosti (ETM) tako tudi vsa pretekla leta ni ostal neopažen. V letu 2021 je med drugim v okviru ETM-ja grosupeljske ulice preizkusil ljubljanski Kavalir in tako že napovedal prihod Zapeljivca v Grosuplje, ki ga je prinesel letošnji ETM. To res veliko pridobitev, še posebej za starejše občane in ranljivejše skupine, so v času ETM-ja spremljali tudi številni drugi dogodki.

Posebna pozornost je bila v letošnjem ETM-ju namenjena našim osnovnošolcem na vseh treh naših osnovnih šolah, Louisa Adamiča, Brinje in Šmarje – Sap. Učenke in učence so spodbudili k prihodu v šolo peš oziroma s kolesom, skirojem ali javnimi prevoznimi sredstvi. Posebej je bil poudarjen pomen pešačenja, za namen spodbujanja kolesarstva kot trajnostnega načina mobilnosti so na šolah izvedli tudi delavnice na spretnostnih kolesarskih poligonih.

Učenke in učence šole na Tovarniški in šole v Brinju pa so z namenom spodbujanja kolesarstva že ob pričetku ETM-ja pričakala tudi nova kolesarska stojala pred šolama.

 

Osrednji dogodek, namenjen širši javnosti, je bil predviden v sklopu največjega festivala Grosuplje v jeseni, v soboto, 17. septembra 2022, festival je žal zaradi slabega vremena letos odpadel. So pa dogodek Trajnostno povezani nato organizirali v torek, 20. septembra 2022, na Mestni tržnici Grosuplje. Občankam in občanom je bila v sklopu dogodka na voljo tudi popravljalnica koles.

V okviru ETM-ja so obeležili tudi dan brez avtomobila. V službo se je ta dan s kolesom pripeljal tudi župan. Na občini pravijo, da bodo k spodbujanju trajnostne mobilnosti bodo zavezani tudi v prihodnje.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Grosuplje, zanjo Jana Roštan