Občina Domžale že dlje časa spremlja zunanje vplive in situacijo na energetskem področju in ker vedo, da so časi zahtevnejši in bolj spremenljivi, je Občina v luči varčevalnih ukrepov pripravila ukrep za zmanjševanje jakosti in nočne uporabe javne razsvetljave v občini Domžale.

 

Ob tem so zapisali.

»Ljudje tudi v Domžalah čutimo, da živimo v resnih časih. Imamo izdelan prioritetni načrt uporabe in ugašanja javne razsvetljave« je napovedal župan Toni Dragar.

Občina Domžale je v namen varčevanja z javno razsvetljavo pripravila kar nekaj ukrepov. Postopoma bo ugašala svetilke javne razsvetljave. Najdlje bodo svetile svetilke na vpadnicah in vseh glavnih cestah I. prioritete, na ostalih cestah II. prioritete se bo jakost svetilk zmanjšala. Svetilke se ravnajo po astrološki uri, njihovo jakost in čas osvetljevanja javnih površin pa bomo prilagodili.

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev bomo obstoječe svetilke zamenjali z bolj varčnimi, LED svetilkami.

Ukrep, ki verjetno nikomur od nas ni najbolj po godu, a žal letošnje leto vsekakor potreben, pa je ukinitev novoletne okrasitve mesta. Osvetljena bo ostala le novoletna jelka v centru Domžal.

Če vsi skupaj naredimo nekaj v smeri zmanjševanja porabe električne energije, bomo lažje dosegli cilj – manjšo obremenitev električnega omrežja in zimo preživimo brez morebitnih izpadov elektrike.

Vse pobude o zmanjševanju porabe so dobrodošle.

Kako in koliko bodo ostale občine v državi varčevale pri novoletni okrasitvi, bo kmalu znano.

 

Spletno uredništvo