Župan Domžal Toni Dragar je uspešno podpisal dogovor o sodelovanju občine Domžale v vseslovenskem projektu »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«, ki izboljšuje mobilnost v urbani infrastrukturi za senzorno ovirane, gibalno ovirane in starejše občane.

Vseslovenskemu projektu, ki ga s podporo Ministrstva za infrastrukturo (MZI) izvaja Geodetski inštitut Slovenije (GI) od leta 2016, se je doslej pridružilo že več kot 45 občin iz vse Slovenije, cilj pa je priključitev vseh 212 slovenskih občin.

Projekt »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi« je namenjen izboljšanju dostopnosti in mobilnosti v urbanem prostoru za prebivalce z različnimi invalidnostmi in oviranostmi, predvsem za starejše, za osebe z okvarami vida in sluha ter za gibalno ovirane.

Podpisu dogovora sledi zajem podatkov o fizični dostopnosti domžalske infrastrukture na samem terenu, ki ga bodo izvedli strokovnjaki Geodetskega inštituta Slovenije v sodelovanju s predstavniki invalidskih društev iz Domžal in okolice, ki lahko najbolje povedo, kaj je zanje ustrezno dostopno, in kaj ne.

Zbrani podatki s terena bodo obdelani in zbrani v pregledovalniku podatkov Dostopnost prostora, kjer so na enem mestu enotno prikazani podatki o fizični dostopnosti urbanih prostorov v vseh sodelujočih občinah. Vsaka v projektu sodelujoča občina lahko te podatke uporabi za izboljšanje dostopnosti obstoječe infrastrukture in tako poveča kakovost bivanja svojih občank in občanov.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Domžale