Občina Domžale se je odločila za pomoč oziroma spodbudo domžalskim podjetnikom za lažje okrevanje po tem napornem obdobju epidemije.

 

Skupaj z Gorenjsko banko d.d. Kranj razpisuje posojila s subvencionirano obrestno mero za mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike, ki imajo najmanj eno zaposleno osebo in sedež dejavnosti na območju občine Domžale.

Razpisana skupna vsota posojil znaša do 1,5 mio EUR sredstev, z ročnostjo do 8 let.

Podjetniki lahko zaprosijo posojilo za:

  • stroške nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroške prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
  • stroške nakupa novih strojev in opreme,
  • stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Podjetniki morajo zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije brez DDV. Lokacija naložbe mora biti na območju Občine Domžale.

Vse ostale podrobnosti lahko preberete na spletni strani občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko: »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni«, dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-42-51 ali (01) 722-0100.

Zadnje leto je bilo za večino podjetnikov naporno, življenje in s tem delo se je nekajkrat skoraj v celoti ustavilo in pomoč, kot jo razpisuje občina Domžale, je dobrodošla vsakemu podjetniku.

Vsekakor je spodbuda s strani Občine Domžale vredna pohvale in v pomoč podjetnikom. Naj bo takih spodbud in pomoči čim več.