Občina Domžale podaljšuje Povabilo postani MLADA ŽUPANJA IN MLADI ŽUPAN, in sicer je rok za oddajo 15.4.2023. Županja, mag. Renata Kosec je pojasnila: »Vse zainteresirane vabim, da se prijavijo, saj  je vloga mladih pomembna danes, ko načrtujemo prihodne korake v občini, še bolj pa bo pomembna v prihodnje, ko bodo prevzeli vodenje občine.«

Mlada županja in mladi župan bosta lahko sodelovala na vseh, za občino pomembnih dogodkih, od protokolarnih dogodkov ob občinskem prazniku do priprave proračuna in drugih vsebin pomembnih za delovanje občine. Predvsem pa je pomembno, da bosta s svojimi smelimi idejami in drugačnimi pogledi sooblikovala prihodni razvoj občine.

Mladi župan in mlada županja bosta imenovana za obdobje dveh let in bosta v tem času sodelovala tudi v Komisiji za mladinska vprašanja. O svojem delovanju bosta pripravila tudi dve poročili letno.

Namen povabila postani mlada županja in mlad župan je približati politiko mladim in jim z realizacijo konkretnih projektov pokazati, da je to dobro orodje za oblikovanje vsebin in aktivnosti v Občini Domžale, prostoru zadovoljnih ljudi in mladim prijazni občini.

Razpis je podaljšan do 15. aprila 2023, do 12. ure. Zainteresirani mladi jo lahko oddajo na vložišču Občine Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, [email protected]. Vloge bo pregledala županja skupaj s podžupanoma.

Spletno uredništvo