V četrtek, 7. decembra, s pričetkom ob 17. uri v Modri dvorani na Brezovici (Podpeška cesta 2) bo tam potekalo brezplačno predavanje z naslovom: Upravni postopki, povezani s posegi v prostor na varovanih območjih.

Predavanje je namenjeno vsem, ki nameravajo prijaviti investicijske projekte na javne pozive LAS Barja z zaledjem in ostalim, ki žele pridobiti informacije in znanje o pripravi in vodenju (investicijskih) projektov na varovanih območjih. Udeleženci se bodo seznanili s praktičnimi primeri – vse od priprave projekta pa do izdelave končnega poročila.

Število prijav na predavanje je omejeno, zato so obvezne predhodne prijave (do zapolnitve prostih mest) na elektronski naslov: [email protected].

Prijava naj vključuje: podatke o prijavitelju (ime, priimek in ustanova), kontaktne podatke in kratek opis načrtovane investicije oz. projekta, ki ga nameravate prijaviti na razpis.

Vsebina programa
Uvodni pozdrav predstavnika LAS Barje z zaledjem
Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo (mag. Vesna Erhart, Zavod EKOmeter)
Zasnove investicijskega projekta (mag. Slavka Zupan, K&Z, svetovanje d.o.o.)
Upravni postopki pri investicijskih projektih (Martina Zupan, K&Z, svetovanje d.o.o.)
Varovana območja v Sloveniji in z njimi povezana dovoljenja ter soglasja pri investicijskih projektih (Gregor Danev, vodja območne enote Ljubljana ZRSVN)
Vprašanja udeležencev

J.S.