Občina Borovnica že drugič išče direktorja občinske uprave

Prvi (neuspešen) javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave Občine Borovnica je bil objavljen 1. februarja 2019.  Delovno mesto je za polni delovni čas, in sicer za obdobje petih let. Rok za oddajo prijav je bil do 12. 2. 2019.

Po opravijenem pregledu vlog in ustnih razgovorih se je komisija odločila, da noben kandidat ni bil dovolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto in da se javni natečaj zato ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju.

V petek, 1.marca 2019, je bil na spletni strani občine objavljen ponovni javni natečaj. Tokrat je rok za oddajo prijav daljši, in sicer je treba prijavo oddati do torka, 26. 3. 2019, do 12. ure.

Celoten razpis je na tej povezavi: https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2019/01/razpis-za-direktorja-1-2-2019.pdf.