Občani Medvod se na 40 manjših vrtičkih, ki so vsa v lasti občine, gredo urbano vrtnarjenje

Občina Medvode se je v okviru projekta Urbano vrtnarjenje odločila za nakup vrtnih lop za spravilo orodja in opreme za potrebe obdelovanja obstoječih 40 vrtičkov na Svetju (center Medvod).
Že v letu 2015 so začeli z oddajanjem zemljišč parc. št. 262/10, 262/12 in 261/2, vsa k.o. Medvode, ki so v lasti Občine Medvode, za potrebe vrtnarjenja občanov. Na zemljiščih se že nahaja 40 manjših vrtičkov, ki jih obdelujejo občani Medvod.