Občan je na policijsko postajo prinesel najdene stvari

V popoldanskem času, se je na Policijsko postajo Zagorje ob Savi zglasil občan in  prinesel najdene  stvari  (ključi z obeskom in cafe+co ključ).
Lastnika  pozivamo,  da  se  zglasi na PP Zagorje ob Savi in ob dokazilu o lastništvu najdeno stvar prevzame.
V dopoldanskem času, se je na PP Zagorje ob Savi zglasila občanka in policistom izročila najdene stvari – najden avtomobilski ključ z obesko, (manjša plišasta igrača), ki ga je našla 17. 12. 2018 na Levstikovi ulici v Zagorju ob Savi. Lastnika pozivamo, da se zglasi  na PP Zagorje ob Savi in ob dokazilu o lastništvu najdeno stvar prevzame.

Maja Ciperle Adlešič
Predstavnica za odnose z javnostmi

Policijska uprava Ljubljana
Prešernova cesta 18, 1001 Ljubljana