Bruselj ta teden gosti 5. Evropski parlament invalidov, ki združuje predstavnike invalidskih organizacij iz vse Evrope.

Evropska poslanka Romana Tomc ter drugi evropski poslanci iz Slovenije so se ob robu zasedanja sestali z delegati Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Pogovarjali so se o aktualnih temah, ki so ključnega pomena za invalide.

Kot članica odbora za socialo in zaposlovanje je poslanka izpostavila nekaj izzivov ter vprašanj, ki so še posebej v interesu invalidskih organizacij: problematika športne loterije, dolgotrajna oskrba, osebna asistenca ter pomanjkanje negovalnega osebja.

Evropska unija si prizadeva za spoštovanje temeljnih človekovih pravic in enakih možnosti za vse državljane, vključno z invalidi. Invalidi morajo imeti pravico do dostojanstva, svobode, enakosti in nediskriminacije kot vsi drugi ljudje. Zato je bila današnja izmenjava mnenj zelo uporabna za nadaljnje delo in razvoj politik, ki bodo bolje služile potrebam invalidske skupnosti.

Romana Tomc je izrazila zadovoljstvo nad konstruktivnim potekom pogovora in poudarila pomen sodelovanja med evropskimi poslanci in invalidskimi organizacijami. “Taki dialogi so dobra osnova za oblikovanje ustreznih strategij in ukrepov na evropski ravni, ki bodo zagotovili enake možnosti za invalide in prispevali k njihovi polni participaciji v družbi. Ključno vlogo za njihovo izvedbo pa imajo vedno pristojni ministri na nacionalnem nivoju,” je dejala.

Evropski parlament invalidov predstavlja platformo za izmenjavo idej, rešitev in izkušenj na področju invalidnosti. Pomembno je, da se invalidom omogoči glas in da se njihove potrebe upoštevajo pri oblikovanju politik na evropski ravni. Srečanje v Bruslju je bilo korak naprej v tem procesu, ki bo pripomogel k bolj inkluzivni in pravični Evropi.

Spletno uredništvo