Nujno – poziv za zbiranje starih fotografij naselij v naši občini

V okviru lokalne akcijske skupine Za mesto in vas se izvaja tudi projekt Stara hišna imena. V projektu sodelujejo občine Vodice, Medvode, Komenda, Mengeš in Trzin. 
Projekt je zaradi obsega naselij razdeljen v dva dela, trenutno poteka prvi del, v katerega so na območju občine Vodice vključena naselja Bukovica, Utik, Koseze, Šinkov Turn, Selo, Vesca, Povodje, Skaručna, Vojsko, Polje.

V okviru projekta se bo izdala knjižica s starimi hišnimi imeni (primer tovrstnih knjižic je razviden na povezavi http://www.hisnaimena.si/knjizice/), ki bo vsebovala tudi slikovno gradivo (fotografije, stare razglednice).

Le-teh nam za območje naselij Bukovica, Utik, Koseze, Šinkov Turn, Selo, Vesca, Povodje, Skaručna, Vojsko in Polje zelo primanjkuje. Če kdo razpolaga s starimi razglednicami ali fotografijami omenjenih naselij in domačij , prosimo, če nam jih lahko posreduje za objavo v knjižici.

Gradivo potrebujemo najkasneje do 15. julija 2019.

Gradivo lahko dostavite osebno v prostore občinske uprave, kjer bomo poskrbeli za reprodukcijo (originale vam vrnemo) ali ga posredujete na e-naslov [email protected] ali [email protected], kontaktna oseba za več informacij je Tatjana Resman, 01 833 26 14.