Nujno obvestilo – gre za povračilo nadomestila plače!

Tisti, ki ste z oddajo vloge na ZRSZ za povračilo nadomestila plače zamudili (ker je niste oddali do 18. 4. ali v 8 dneh od napotitve delavcev na čakanje) ali je niste oddali, ker ste menili, da ne izpolnjujete kriterijev, jo lahko vložite še v 8 dneh od uveljavitve ZIUZEOP-A (to je do 9. 5. 2020).

Tudi za delavce, ki so bili doma od 13. 3. dalje. To določa 52. člen prehodnih in končnih določb ZIUZEOP-A. Enako lahko storite tudi tisti delodajalci, ki vam je bilo vloga zavrnjena.

Vloge, ki so bile na ZRSZ vložene do vključno 30. 4. 2020, se bodo presojale po ZIUZEOP (kriteriji vsaj -20 % v prvem polletju 2020/2019 in do +50 % v drugem polletju 2020/2019), RAZEN, če je kriterij po ZIUZEOP-A (vsaj -10 % v 2020/2019) za delodajalca ugodnejši.

Zamudniki pa lahko vlogo na ZRSZ vložite še do 9. 5. 2020, vendar morate poleg siceršnjih kriterijev izpolnjevati kriterij upada prihodkov po ZIUZEOP-A (vsaj -10 % v 2020/2019)! Vlogo na ZRSZ lahko vložite naslednji:

– tisti, ki je sploh še niste (ker ste menili, da ne izpolnjujete kriterijev, po ZIUZEOP-A pa jih boste),

– tisti, ste vlogo vložili, vendar prepozno (ne do 18. 4. oz. v 8 dneh od napotitve na čakanje), zato je bila zavržena,

– tisti, ki ste jo vložili pravočasno, vendar je bila vloga zavrnjena (ker ste bili davčni dolžnik, niste imeli oddanih REKov, …).

DO 9. 5. 2020 LAHKO (NOVO) VLOGO VLOŽITE ZA VSE DELAVCE, KI SO BILI NA ČAKANJU NA DELO ALI OPRAVIČENO ODSOTNI ZARADI VIŠJE SILE OD 13. 3. DALJE (če izpolnjujete pogoje)!

Objava na ZRSZ.