Novoimenovane vaške starešine iz 41 krajev občine Moravče so se v velikem številu udeležili ustanovnega sestanka

Župan občine Moravče dr. Milan Balažic je 13. februarja 2020 v skladu s svojim sklepom prvič sklical Zbor vasi kot novo posvetovalno telo lokalne samouprave.

Novoimenovane vaške starešine iz 41 krajev občine Moravče so se v velikem številu udeležili ustanovnega sestanka. Na dnevnem redu je bil projekt gradnje novega optičnega omrežja, ki sta ga predstavili dve vodilni osebi podjetja Rune, Stanko Šalamon in Rado Stojanovič. V nadaljevanju posredujemo nekaj najpomembnejših informacij.

Prijavite se! Lanska »Predhodna izjava o seznanjenosti« ni dovolj. Potrebno se je na novo prijaviti. Glede prijav vam svetujejo na naslovu: naroč[email protected] in na telefonu 01 292 72 30.

S prijavami je treba najbolj pohiteti v tistih vaseh, ki spadajo pod optično vozlišče Litija (S-20), saj se je gradnja tu praktično že začela. Gre za naslednje kraje: Velika Runevas, Zalog pri Kresnicah, Spodnji Prekar, Zgornji Prekar, (Dešen), Katarija, Hrib nad Ribčami, Češnjice pri Moravčah, Drtija, Spodnja Dobrava, Zgornja Dobrava, Straža pri Moravčah, Zalog pri Moravčah, (Moravče), Rudnik pri Moravčah, Zgornji Tuštanj (vzhodni del), Gabrje pod Limbarsko goro (južni del), Selce pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah in Pogled.

Po prijavi s podjetjem Rune sklenete pogodbo, čemur sledi plačilo 150 evrov za priključek. To je edini strošek, ki ga imate – vsaj za 20 let naprej.

Obveščamo vas, da so vam od ponudnikov programskih paketov nekateri že pripravljeni plačati teh 150 evrov za priključek, tako da bi do nove optike prišli tako rekoč zastonj – ostane samo mesečne naročnina, ki bo tam okrog 30 evrov.

Trenutno stanje na terenu je precej slabše od pričakovanega: sklenjenih pogodb na ravni vseh upravičenih krajev je zgolj 18%, kar je precej pod interesom, ki so ga občani Moravč predhodno že izkazali.

Če se to stanje ne bo v bližnji prihodnosti popravilo, bodo kraji, ki bodo imeli pod 25% prijav, lahko na daljši rok ali celo trajno ostali brez možnosti, da dobijo optične priključke.

Delavci Runeja bodo šli s trasami in gradnjo mimo in se ne bodo vračali nazaj. Prilagamo trenutno stanje na območju optičnega vozlišča Litija (S-20): Češnjice pri Moravčah – 26%, Drtija – 17%, Gabrje pod Limbarsko goro – 0%, Pogled – 7%, Rudnik pri Moravčah – 0%, Selce pri Moravčah – 0%, Serjuče – 22%, Soteska pri Moravčah – 19%, Spodnja Dobrava – 0%, Spodnji Prekar – 11%, Straža pri Moravčah – 25%, Zalog pri Moravčah – 24% in Zgornja Dobrava – 14%.

Prijavite se! To obvestilo posredujete svojim sosedom in prijateljem, objavljeno bo tudi v Novicah iz Moravške doline.

Prav tako bomo v nadaljevanju organizirali še zbore občanov – najprej za področje vasi, ki spadajo pod optično vozlišče Litija (S-20), zatem pa še za vasi obeh ostalih optičnih vozlišč: Zagorje (S-21, vzhodni del občine Moravče) in Mengeš (S-15, zahodni del občine Moravče.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete tudi na člana Strateškega sveta Andreja Šterna, ki bo s strani občine Moravče nadzoroval gradnjo optičnega omrežja. Njegov telefon: 051 728 675.

Priloga:
1. Načrt optičnega omrežja v občini Moravče

Vir:Občina Moravče