Novo mestno središče v Mengšu

Konec letošnega marca so bila na seji Občinskega sveta Občine Mengeš predstavljena izhodišča za pripravo predloga za mestno središče Mengeša.

 Pri predstavitvi izhodišč je bilo v ospredju razmerje med obstoječimi objekti in drugimi, predvsem zelenimi elementi v prostoru ter potrebami po novih prostorih, npr. parkirišča ob Kulturnem domu Mengeš in še neizgrajene Športne dvorane Mengeš, urejen prostor za tržnico in drugo.

Občina Mengeš je v letu 2017 pristopila k projektu ureditve novega mestnega središča naselja in občine Mengeš. Glede na obstoječe objekte, Športni park Mengeš, Osnovno šolo Mengeš, Športno dvorano Mengeš, Staretov grad, Oranžerijo in druge objekte ter zelene površine, se je oblikoval predlog ureditve središča v neposredni bližini stavbe Občinske uprave Mengeš. V tem predelu bi uredili prostor za tržnico, parkirno hišo v dveh nivojih, mestni vodnjak, knjižnico, javne sanitarije in druge prostore za izvajanje vsebin in dogodkov v občini.

 Izhodišča so bila predstavljena v obliki filma, ki je objavljen na spodnji povezavi.

https://www.youtube.com/watch?v=L8dkogHomLw

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Mengeš so se seznanili s projektom in podprli predlog ureditve mestnega središča Mengeš.

 O. M.