Začela so se dela ureditve mestnega jedra Višnje Gore, ki je neposredno povezan s projektom Hiše Kranjske čebele.
Namen te investicije je na novo urediti mestno jedro, prilagojeno na vsebine, ki se bodo tu izvajale. Prvi del z arheološkimi raziskavami je bil ravnokar izveden, gradbena dela mestnega jedra pa se bodo pričela v začetku novembra. Na spodnjem delu se bo na novo uredilo tlakovanje, obnovil grb Višnje Gore in na isto lokacijo postavljen obnovljen – restavriran Valvasorjev vodnjak.

Drugi del prenove se tiče ureditve pri stari šoli, ki zavzema neposredno okolico šole in obeležja Kranjski čebeli. Ta dela se bodo usklajeno izvajala z deli na objektu HKČ in bo predvidoma v urejanju naslednjo jesen.

Stanovalci bodo v času gradnje imeli omogočen dostop do svojih objektov. Za čas gradnje pa je na voljo parkiranje pri čebelnjaku Kranjske čebele.

Več si lahko preberete spletni strani občine.

Zapisal in fotografiral: Gašper Stopar