Med počitnicami občina Škofljica ureja dodatne prostore v novi šoli na Lavrici.

Kot je povedal župan Ivan Jordan bodo tam zagotovili dodatne tri ali štiri razrede. Šolo si sicer odprli za 12 oddelkov.

Začasno bodo lahko, če se bodo dela zavlekla, uredili začasne šolske prostore v stari šoli na Lavrici, ki je sicer prazna.

Za objekt ima občina Škofljica uporabno dovoljenje.