Včeraj so v italijanskem Il Giornale objavili članek o notranjem dokumentu Evropske komisije. Ob tem so zapisali “če bi nam nekdo o tem le govoril in ne bi videli dokumenta, ne bi mogli verjeti”. Besede “Božič” tako ne bomo več slišali, kakor tudi ne tipičnih imen krščanstva kot na primer Marija.

Gre za notranji dokument komisije, ki velja za uslužbence evropske komisije in podaja nove smernice notranje in zunanje komunikacije.

Je to prvi korak, da izgine oziramo uničijo Evropo kot jo poznamo? Evropo, ki stoji na krščanskih temeljih in jo pripravljajo za neko drugo, povsem drugačno unijo, ki jo prebivalci ne želimo?

Bodo res v komunikaciji izginila religiozna imena, besede kot so gospo in gospa in vse kar je religioznega ozirom točneje krščanskega?

Pa poglejmo o čem govori njihov dokument.

Evropska komisarka za enakost Helena Dalli je ob tem dokumentu zapisala, da je vedno potrebna komunikacija, kjer se zadovolji vse, ne glede na njihovo identiteto, spolno usmerjenost, kdo so, kateri veri pripadajo in kakšna so njihova prepričanja.

Prav zato je komisija postavila vrsto pravil in uvedla veliko prepovedi.

  • Prepovedano je uporabljati nazive kot so delavec, policaj,..
  • prepovedano je uporabljati samo moški ali ženski spol
  • ukine se naslavljanje z gospod ali gospa

A to še zdaleč ni vse, kar je zapisano v tem dokumentu. Nobene konference ali srečanja se ne sme začeti z najbolj pogosto uporabljenim stavkom ali besedno zvezo “Gospe in gospodje”, temveč je to potrebno nadomestiti z “Dragi kolegi”.

V dokumentu je cel kup pravil, na kaj vse je potrebno biti pozoren pri komunikaciji in česa se ne sme uporabljati. Pozorni morajo biti, da ne pri govoru ne uporabljajo vedno isti spol ( torej govor je predviden v množini, da se spol ne zazna) ali govoriti o moški in ženskah na različne načine kot na primer moškega naslavljati s priimkom in žensko po imenu.

Prav tako je je potrebno biti pozoren na to, da se ob nastopih s slikovnim materialom ne prikazuje ženske v domačem okolju kot pasivne osebe, moške pa kot aktivne avaturiste.

Do te točke morda še lahko razumemo, vendar pa se usmeritve glede komunikacije tukaj ne končajo. Vse kaže na to, da želijo zamenjavo komunikacije z enim razlogom: socializacija Evrope, neke drugačne celine, ki jo hoče nekdo. A kdo?

Evropska komisija si prizadeva, da bi razumeli, da vsi kristjani ne praznujejo Božiča in stoji na stališču, da moramo biti strpni do ljudi, ki imajo drugačno tradicijo ali so druge vere.

A vendar je razlika med spoštovanjem vseh verstev ali brisanja vsega, kar je do sedaj veljalo, torej tudi naših prednikov kristjanov, ki definitivno so baza Evrope in naša identiteta.

Z dokumentom evropska komisija briše tudi besedne zveze kot so:

  • čas božičnih praznikov
  • besedo božič

Namesto tega predlaga uporabo stavka “Vesele praznike

Ob vsem tem se nam poraja kup vprašanj, saj je celoten dokument dejansko usmerjen le v izbris ene vere, govori le o praznikih naših prednikov in o imenih, ki so na naših tleh od nekdaj. Niti z besedo pa ni prepovedano uporabljati imen drugih ver, ki se naseljujejo in preplavljajo Evropo.

Kam nas to pelje? Bomo kot nekoč v komunizmu ponovno morali skrivati, da Božič praznujemo?