V špici med avtocesto in Ljubljanico, kjer je nekoč stala betonarna, naj bi zrasla nova industrijska cona.
Prostorska dokumentacija, ki so jo na nedavni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika (15. februar 2018) imeli na mizi člani občinskega sveta, nedvoumno govori o tem projektu. Gre namreč za privatno naložbo nepremičninskega sklada Ceeref. Lastnik naj bi bil, kot je bilo slišati na seji, privatizacijski mogotec Igor Lah.
Dokument na dobrih 41 tisoč kvadratnih metrih predvideva gradnjo več industrijskih hal, velikih približno 15 x 30 metrov, in čez tristo parkirnih mest. Preden bo lahko gradnja stekla, bo občina morala zgraditi še povezovalno cesto ob Ljubljanici, ki bo hkrati delovala tudi kot obrambni nasip pred poplavami.
Glede na nedavno slabo izkušnjo s Kemisom, je bilo s strani svetnikov pričakovati veliko previdnost in tudi veliko dvoma. Na občinski strani so pojasnjevali, da bo na tem mestu prepovedana predelava in skladiščenje večjih količin vseh vrst odpadkov ter skladiščenje in predelava okolju nevarnih snovi. Prav tako so prepovedane vse dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje. Prepovedane so tudi vse dejavnosti, ki bi lahko potencialno obremenile okolico s prekomernim hrupom, smradom in drugimi izpusti.

Svetnika Pavleta Oblaka (SLS) je zanimalo, ali gre za realen projekt, torej ali bo tam res zrasla industrijska cona, ali pa nemara gre samo za nekakšne špekulantske prostorske malverzacije. Predstavnica občinske uprave je dejala, da to težko komentira, so pa pravila, kaj sme tam stati in katere dejavnosti se lahko vršijo, jasna.
Mirko Antolović (SDS) je opozoril na stanovanjsko stisko, ker naj bi po njegovih podatkih v objektu, ki stoji na tem območju in je predviden za rušitev, stanovali dve družini. Župan Stojan Jakin je dejal, da po njemu znanih podatkih stanuje le ena, da pa občina zanjo nima prostih socialnih stanovanj.
Danijel Cukjati (SDS) je predlagal, da se iz odloka (OPPN) na mestu, kjer je govora o prepovedi predelav in skladiščenja, črta besedno zvezo »večjih količin«, ker po njegovem mnenju lahko pride do izigravanja razumevanja dikcije in Vrhnika zopet postane tarča smradu, strupov. Občinski svet se je s tem strinjal in na koncu tudi večinsko potrdil predlagan odlok (OPPN) z njegovim popravkom.
Župan Stojan Jakin je še menil, da bo degradirano območje z industrijsko cono končno dobilo urejenost tako v prostorskem in tudi infrastrukturnem smislu.
 Pa bo res?

V. O.