V Domu starejših Logatec so pred kratkim odprli nov vadbeni park, ki je namenjen starejšim osebam z oslabljenimi gibalnimi sposobnostmi.

Foto: Blanka Markovič Kocen

Mojca Tuljak, terapevtka in vodja kakovosti v Domu, je izjavila, da bo vadbeni park zelo pripomogel  izboljšanju fizičnega in psihičnega počutja stanovalcev. Prepričana je tudi, da bo hkrati služil terapevtom kot orodje, s katerim bodo lahko veliko bolje delali in sodelovali s stanovalci.

Vadbeni park ima šest  vadbenih postaj. Na prvi pogled so videti sicer zelo preproste, vendar so za osebe, ki so zaradi procesov staranja, različnih bolezenskih stanj in drugih tegob, ki jih prinaša starost, v slabši kondiciji, tudi taki vadbeni elementi velik izziv. V vadbenem parku gre namreč za orodja, ki pripomorejo k izboljšanju fizične moči, ravnotežja, pridobivanju različnih občutkov v stopalih in gležnjih. Vse te naprave oz. orodja v njem so zato, da so lahko starejše osebe bolj funkcionalno mobilne ne samo v domu, ampak tudi v zunanji okolici.

To je prvi tovrstni  razvojno dovršeni vadbeni park. Zasnovali so ga v podjetju Lan Inventa, avtorja pa sta Igor Žerjal, profesor športne vzgoje, in dr. Vojko  Strojnik s Fakultete za šport, ki sta  tudi idejna vodja parka.

Naložbo je financiral Dom starejših Logatec, vredna je okoli 20.000 evrov.

Odprtja vadbenega parka so se udeležili tudi otroci iz bližnjega vrtca Pod košem, ki sicer redno obiskujejo dom starejših, in logaški župan Berto Menard, ki je med drugim poudaril pomen sožitja med generacijami.

M. K.